Laatste blog-berichten

Seminar “Incasseren doe je zo! Tips voor de ondernemer”

30-10-2017 - Maatwerk Advocaten is gespecialiseerd in het incasseren van openstaande vorderingen. Het inschakelen van een advocaat voor het incasseren van uw vorderingen biedt een groot voordeel. Een advocaat beschikt over meer en adequatere middelen om een vordering te incasseren dan andere partijen. Denk bijvoorbeeld aan het leggen van conservatoir beslag. Seminar Om ondernemers handvatten aan te reiken organiseert Ketelaar Klip Accountants & Belastin... (lees verder)


Wijziging minimumlonen per 1 januari 2018

19-10-2017 - Zoals ieder jaar, worden ook per 1 januari 2018 de minimumlonen wederom geïndexeerd. De nieuwe bedragen van het minimumjeugdloon en het minimumloon voor volwassenen zijn bekend gemaakt in de Staatscourant. Minimumloon volwassenen Werknemers van 22 jaar en ouder vallen onder het volwassenen minimum loon. Met ingang van 1 januari 2018 is het wettelijk minimumloon voor deze groep werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband b... (lees verder)


Opvolgend werkgeverschap weg contracteren; Kan dat?

09-10-2017 - Onder de Wet Werk en Zekerheid is werkgevers er veel aan gelegen om opvolgend werkgeverschap zoveel als mogelijk te voorkomen. Werkgevers zien zich bij opvolgend werkgeverschap namelijk geconfronteerd met (extra) dienstjaren van de eerdere werkgever, die meetellen voor bijvoorbeeld het bepalen van de duur van de arbeidsovereenkomst en daarmee de hoogte van de transitievergoeding die zij aan de werknemer moeten betalen (artikel 7:673 lid 4 sub ... (lees verder)


Wijziging op arbeidsovereenkomst; nieuwe schakel in keten?

11-01-2017 - Wijziging op arbeidsovereenkomst en de keten van artikel 7:668a BW Het komt in de praktijk nog al eens voor dat als gevolg van bijvoorbeeld ziekte of een grote opdracht, er een wijziging plaatsvindt op een lopende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Denk aan een tijdelijke uitbreiding van het aantal werkuren wegens een nieuwe grote opdracht. De kantonrechter Maastricht moest op 27 mei 2016 oordelen over de vraag of aanhangsels, waarin wi... (lees verder)


Goede feestdagen & succesvol 2017!

23-12-2016 - Goede feestdagen Maatwerk Advocaten bedankt haar relaties voor de fijne samenwerking in het achterliggende jaar en wenst een ieder goede feestdagen & een succesvol 2017! Maatwerk Advocaten staat ook in het jaar 2017 weer voor u klaar om al uw vragen op het gebied van het Arbeidsrecht, Ontslagrecht en Contractenrecht te beantwoorden! Inloopspreekuur Voor al uw vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met Jolande de Nooij of Diederik Ma... (lees verder)


Roken van een joint: ontslag op staande voet?

25-11-2016 - Joint tijdens werktijd Op 7 oktober 2016 heeft de kantonrechter te Amsterdam een boeiende uitspraak gedaan over het roken van een joint tijdens werktijd. Rechtvaardigt dit gedrag van de werknemer ontslag op staande voet? En zo ja, kun je per Whatsapp ontslag aanzeggen? De kantonrechter Amsterdam beantwoordde deze vragen. Wat was de casus? Op 1 juli 2015 is de werknemer bij een restaurant in dienst getreden als horeca medewerker. Hij heeft een ... (lees verder)


Werknemer overlijdt voor ontbindingsdatum; transitievergoeding?

31-10-2016 - Hebben de nabestaanden recht op de toegekende transitievergoeding? Op 8 augustus 2016 deed het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch een uitspraak op de vraag of de transitievergoeding die was toegekend in een ontbindingsbeschikking, na het overlijden van de werknemer door de werkgever nog verschuldigd was aan de erven van werknemer. Wat was de casus De werkgever heeft aan de kantonrechter verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden en geen transi... (lees verder)


1 oktober 2016 Vrouw en Visie Beurs

27-09-2016 - Wij willen u graag leren kennen! Maatwerk Advocaten | specialisten Arbeidsrecht & Contractenrecht staat op 1 oktober 2016 met een stand op de Vrouw en Visie Beurs in Leek. De beurs vindt plaats in de Rodenburghal aan de Rodenburg 1-1 in Leek. De toegang is gratis. De beurs biedt bij uitstek de gelegenheid om in een vrijblijvende setting kennis te maken met Maatwerk Advocaten en haar medewerkers. Onder het genot van een kop koffie kan kenn... (lees verder)


Startmoment bedenktermijn beëindigingsovereenkomst

31-08-2016 - Weet u wanneer de bedenktermijn van 14 dagen start bij een beëindiging met wederzijds goedvinden? Sinds 1 juli 2015 is in het Burgerlijk Wetboek de mogelijkheid van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wettelijk vastgelegd. Ook voor 1 juli 2015 werd door veel werkgevers en werknemers al gebruik gemaakt van de vaststellingsovereenkomst, waarin de afspraken omtrent de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wo... (lees verder)


Gevolgen niet nakomen re-integratie verplichtingen bij ziekte

12-08-2016 - Re-integratie In een recente uitspraak van de Rechtbank Overijssel moest de kantonrechter oordelen over een door de werkgever ingediend verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De werkgever legde aan het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ten grondslag dat de werknemer haar re-integratie verplichtingen bij ziekte niet nakwam. Wat was er aan de hand? De werknemer was op 10 november 2014 ziek uitgevallen voor haar eigen ... (lees verder)


Oudere blogberichten

29-03-2016 | Algemene voorwaarden; kleine moeite, groot plezier!
08-10-2015 | Promotiedagen Martiniplaza
24-09-2015 | Billijke vergoeding
04-09-2015 | Vals curriculum vitae
28-08-2015 | Zwaarwegend bedrijfsbelang
20-08-2015 | Betwisting handtekening, op wie rust de bewijslast van de echtheid?
30-06-2015 | De aanzegverplichting en aanzegvergoeding
19-06-2015 | Afbreken van onderhandelingen
15-06-2015 | WWZ; de wijzigingen per 1 juli 2015 op een rij!
22-05-2015 | VAR, BGL of toch een modelovereenkomst?
04-05-2015 | Flexibel werken
21-04-2015 | De aanzegtermijn; hoe, wat, wanneer
25-03-2015 | WWZ; leuker kunnen we het niet maken!
13-02-2015 | Proeftijdontslag zwangere medewerkster
02-02-2015 | Ontslag na Facebook bericht; Social Media protocol?
21-01-2015 | Algemene voorwaarden; toepasselijkheid, terhandstelling en vernietiging
14-01-2015 | Transitievergoeding; ook voor seizoenwerkers, geen overgangsrecht
30-12-2014 | Wijzigingen arbeidsrecht 1 januari 2015
17-11-2014 | Afwijkende afspiegeling in de zorg; hoe, wat, wanneer?
29-09-2014 | Redelijkheid en billijkheid; laatste strohalm of stevig houvast?
25-09-2014 | Geen verbetertraject? Geen ontslag!
11-09-2014 | Een ziekmelding om buikpijn van te krijgen...
04-09-2014 | Opzeggen van een agentuurovereenkomst; hoe werkt het?
22-08-2014 | Transitievergoeding; bent u voorbereid?
15-08-2014 | De VAR verklaring op de schop
06-08-2014 | Er is beslag gelegd, wat nu?
31-07-2014 | De klachtplicht: Speak now or forever hold your peace
23-06-2014 | Buitengerechtelijke incassokosten: de veertiendagenbrief is voldoende
16-06-2014 | Getuigschrift; wat moet, mag en kan
12-06-2014 | Buitengerechtelijke incassokosten
04-06-2014 | Uitstel Wet Werk en Zekerheid; afstel?
26-05-2014 | Minimumloon; aanpassing per 1 juli 2014
23-05-2014 | Maatwerk Advocaten: uw incasso advocaat
02-05-2014 | Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht
18-04-2014 | Pandrecht, wat is het en hoe werkt het?
10-04-2014 | Het concurrentiebeding; einde in zicht?
08-04-2014 | Renteswaps en de bijzondere zorgplicht
03-04-2014 | Payrollers opgelet!
26-03-2014 | Wet Werk en Zekerheid; wat verandert er in 2014
21-03-2014 | Het kort geding: een wondermiddel?
Show Comments