Disclaimer

Print Friendly, PDF & Email

Maatwerk Advocaten heeft getracht op deze website zo nauwkeurig mogelijk informatie te geven. Alhoewel hierbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is niet uit te sluiten dat bepaalde informatie onjuistheden bevat en/of onvolledig of achterhaald is.  Derhalve kunt noch u, noch derden rechten ontlenen aan de inhoud van deze website.

Maatwerk Advocaten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten en/of schade die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik door u of derden van informatie die afkomstig is van deze website.

Deze website kan links bevatten naar andere websites, die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Maatwerk Advocaten. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van de dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Maatwerk Advocaten. Maatwerk Advocaten is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van websites die een link hebben opgenomen naar deze website of waarvan een link op deze website is opgenomen.

Maatwerk Advocaten nodigt u van harte uit om de op deze website verstrekte informatie op juistheid te toetsen bij één van onze advocaten alvorens de betreffende informatie als juist aan te merken. Vraagt u hierbij naar de voorwaarden.

Maatwerk Advocaten

Show Comments