1e hulp bij Schorsing & Ontslag

> Ga terug naar meer informatie bij ontslag voor werknemers

1e hulp bij schorsing & ontslag

Als uw werkgever u wil schorsen of ontslag aanzegt, bent u veelal radeloos en zit u met de handen in het haar. Maatwerk Advocaten geeft u een stappenplan onder de naam “1e hulp bij schorsing & ontslag”.

Volg deze 3 stappen:

Stap 1:             Doe niets! Dat wil zeggen:

   A.  Teken niets

Ook al ziet de brief of het ontslagvoorstel van uw werkgever er in eerste instantie best aardig uit.  Neem de schorsingsbrief of het ontslagvoorstel mee naar huis en bekijk het daar eerst rustig en win vrijblijvend juridisch advies in bij een Maatwerk Advocaat!

   B.  Lever geen bedrijfseigendommen in

Lever uw sleutels/ de druppel,  auto van de zaak, uw computer, uw mobiele telefoon niet in. Door al deze zaken in te leveren bij uw werkgever, zou u het signaal af kunnen geven dat u instemt met het ontslag of de vrijstelling van werk/ schorsing / non actief stelling. Niet doen dus!

Twijfelt u of voelt u zich onder druk gezet en wilt u toch de bedrijfseigendommen inleveren, vraag dan altijd om een schriftelijke bevestiging van inlevering en laat schriftelijk vastleggen dat u de bedrijfseigendommen onder protest inlevert en uit het inleveren van de spullen niet mag worden opgemaakt dat u instemt met het ontslag of de schorsing/non-actief stelling.

   C.  Vraag een schriftelijke bevestiging van het ontslag / non actief stelling;     

Vraag gelijk na het ontslaggesprek of uw werkgever het ontslag / non-actief stelling en een eventueel ontslagvoorstel schriftelijk aan u wil bevestigen. Hij kan u dat bijvoorbeeld per e-mail toesturen.

   D.  Probeer rustig te blijven, word niet boos en luister alleen

Alles wat u in dit stadium zegt, zal de werkgever later mogelijk tegen u gebruiken. Blijf dus rustig en geef aan dat u wordt overvallen door de mededeling.

Stap 2:             Maak bezwaar tegen het ontslag       

Maak zodra u thuis bent schriftelijk bezwaar tegen het ontslag en de eventuele vrijstelling van werk / schorsing / non actief stelling en houdt u beschikbaar voor uw werkzaamheden. U kunt een bezwaar brief bijvoorbeeld per e-mail en per gewone post aan uw werkgever sturen. Maak altijd een kopie van de brief die u wilt verzenden. U kunt deze brief later nodig hebben als bewijs. Maatwerk Advocaten stuurt u gratis een voorbeeld brief toe die u kunt gebruiken om zelf bezwaar te maken tegen het ontslag en uw WW rechten veilig te stellen. Stuur een e-mail naar info@maatwerk-advocaten.nl om de voorbeeld brief op te vragen.      

   A.  Zoek uw arbeidsovereenkomst op

In uw arbeidsovereenkomst kan worden verwezen naar een personeelshandboek of cao. In het personeelshandboek of de cao kunnen afspraken zijn vastgelegd over schorsing, of non actief stelling en hoe lang dit mag duren.

   B.  Vraag uw personeelsdossier op         

Probeer zoveel mogelijk informatie te verzamelen die van belang kan zijn in de ontslagprocedure. Vraag daarom bij uw werkgever uw personeelsdossier op. Hier zitten bijvoorbeeld uw beoordelingsverslagen, verslagen van functioneringsgesprekken, brieven over loonsverhogingen en waarschuwingsbrieven in. Maar verzamel zelf ook belangrijke teamverslagen, MT-verslagen, e-mails, bijvoorbeeld e-mails van uzelf, van uw werkgever, van collega’s of van klanten waaruit uw functioneren blijkt of de financiële situatie van het bedrijf.

Let op: ga hierbij niet over de grenzen van de wet heen (diefstal, verduistering) daarmee raakt u verder van huis! Maatwerk Advocaten stuurt u gratis een voorbeeld brief toe die u kunt gebruiken om uw personeelsdossier op te vragen. Vraag de brief op via info@maatwerk-advocaten.nl

   C.  Zet niets over het ontslaggesprek / non-actiefstelling op Social Media         

Denk goed na met wie u het ontslaggesprek deelt. U zult niet de eerste zijn waarbij geplaatste Facebook berichten, Twitter-berichten, Whatsapp berichten over het ontslag tegen u worden gebruikt door de werkgever. Wees dus terughoudend in het delen van informatie met bijvoorbeeld collega’s en Social Media vrienden. Uw beste collega kan (vertrouwelijke) informatie over uw positie of uw strategie doorspelen naar uw werkgever.

   D.  Kies uw eigen advocaat

Accepteer niet de diensten van een advocaat die door uw werkgever naar voren wordt geschoven. Hier geldt “ wie betaalt, bepaalt”.  Kies uw eigen advocaat uit. In Nederland heeft iedere werknemer het recht op vrije advocaatkeuze. U dus ook! Ook als uw werkgever bereid is een geldbedrag voor het inwinnen van juridisch advies beschikbaar te stellen, hebt u het recht om uw eigen advocaat te kiezen.

Stap 3:              Bel een Maatwerk Advocaat!

Er komt veel onrust en regelwerk op u af als uw werkgever aangeeft u te willen schorsen en/of de arbeidsovereenkomst met u te willen beëindigen. Laat u dus goed adviseren.

In de gesprekken en onderhandelingen met uw werkgever zal een Maatwerk Advocaat altijd de advocaatkosten meenemen en gaan voor het maximale resultaat voor u. Uitgangspunt is daarbij altijd dat de kosten worden vergoed door de werkgever. Maar ook dat uw WW-uitkering veilig wordt gesteld en zaken als ontslagvergoedingen goed voor u worden geregeld! U heeft er tenslotte niet om gevraagd te worden ontslagen.

Maatwerk Advocaten is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en ontslagrecht. Wij helpen u graag om tot het voor u maximale resultaat te komen! Bel voor een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek met een Maatwerk Advocaat.

Ons telefoonnummer: 050 – 7600 900    

E-mail: info@maatwerk-advocaten.nl    

Maatwerk Advocaten - Groningen

1e hulp bij schorsing & ontslag


Show Comments