Algemene Voorwaarden

Op alle werkzaamheden van Maatwerk Advocaten zijn de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde Algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden worden aan u toegezonden bij aanvaarding van de opdracht en zijn ook hier te downloaden.

Show Comments