Flexibel werken

Wetsvoorstel Flexibel werken

De naam van het wetsvoorstel doet het al vermoeden, het voorstel beoogt werknemers de mogelijkheid te bieden om in de toekomst bij de werkgever een verzoek in te dienen tot niet alleen het wijzigen van de werktijden, maar ook tot het wijzigen van de werkplek. Daarmee wordt de mogelijkheid voor werknemers om thuis te werken vergroot.

Het wetsvoorstel wil met name vrouwen, die veelal part time werken, de mogelijkheid bieden om meer uren te gaan werken. Maar ook wil het wetsvoorstel door de flexibilisering van werktijden en werklocatie, voor alle werknemers de combinatie arbeid en zorg vergemakkelijken. Denk aan jonge gezinnen en mantelzorgers.

Criteria verzoek Flexibel werken

Een werknemer zal een verzoek tot aanpassing van zijn werktijden en/of werklocatie kunnen doen als:

  1. De werknemer minimaal 6 maanden in dienst van de werkgever is;
  2. Bij de werkgever meer dan 10 werknemers werkzaam zijn.

Dit wetsvoorstel biedt de werknemer dus de mogelijkheid om aan de werkgever te verzoeken in plaats van iedere maandag tot en met donderdag van de week van 14.00 uur tot 18.00 uur werkzaam te zijn, in de toekomst iedere maandag tot en met donderdag van de week van 8.00 uur tot 12.00 uur werkzaam te zijn.

Kan de werkgever het verzoek tot Flexibel werken weigeren?

Uitgangspunt is dat een werkgever mee moet werken en in moet stemmen met het verzoek van de werknemer tot wijziging van de werktijden en / of de werklocatie. Dit zal alleen anders zijn als de werkgever een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft. De werkgever zal het zwaarwegende bedrijfsbelang schriftelijk moeten onderbouwen en motiveren.

Wat is een zwaarwegend bedrijfsbelang?

Het wetsvoorstel Flexibel werken duidt niet expliciet wat onder een “zwaarwegend bedrijfsbelang” dient te worden verstaan. Uit eerdere uitspraken van rechters met betrekking tot verzoeken van werknemers gebaseerd op de Wet Aanpassing Arbeidsduur kan echter wel worden opgemaakt dat van een zwaarwegend bedrijfsbelang niet snel sprake zal zijn.

Uit een uitspraak van de Rechtbank Roermond blijkt dat van een zwaarwegend bedrijfsbelang sprake kan zijn als de wijziging van de werktijden en/of de werklocatie leidt tot:

  • ernstige problemen voor de bedrijfsvoering
  • ernstige problemen in de herbezetting van de vrijgekomen/gewijzigde uren
  • ernstige problemen op het gebied van veiligheid of van roostertechnische aard.

De verwachting is dat het criterium “zwaarwegend bedrijfsbelang” in het wetsvoorstel Flexibel werken op een vergelijkbare wijze zal worden ingekleurd.

Het wetsvoorstel Flexibel werken is op 14 april 2015 door de Eerste Kamer aangenomen en zal nu nog door de ministerraad moeten worden goedgekeurd. Het is de bedoeling dat de wet per 1 juli 2015 in werking zal treden. Maatwerk Advocaten houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen in deze.

Meer info

Bel voor meer informatie of vragen over Flexibel werken vrijblijvend met Jolande de Nooij, Advocaat Arbeidsrecht en Ontslagrecht in Groningen. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 050 -7600 900 of mail naar denooij@maatwerk-advocaten.nl

Maatwerk Advocaten | specialisten Arbeidsrecht en Contractenrecht

Advocaat Groningen -Maatwerk Advocaten - Groningen

Maatwerk Advocaten – advocaat Groningen