Geen verbetertraject? Geen ontslag!

Met de invoering van het nieuwe ontslagrecht per 1 juli 2015 worden de criteria voor een ontslagprocedure flink aangescherpt. In de aanloop naar 1 juli 2015 lijken de rechters de touwtjes in ontslagprocedures al stevig aan te trekken. Kantonrechters toetsen steeds vaker of de werkgever wel scholing of een verbetertraject heeft aangeboden aan de werknemer. In de gangen van het gerechtsgebouw hoor je dan ook regelmatig “Geen verbetertraject? Geen ontslag!”.

Is tot 1 juli 2015 de ontslagvergoeding, met als leidraad de kantonrechtersformule AxBxC, nog de smeerolie in een arbeidsconflict tussen de werkgever en werknemer met een gebrekkig opgebouwd personeelsdossier. Per 1 juli 2015 zal de kantonrechter werkgevers met dergelijke dossiers, waarin geen functioneringsgesprekken en verbetertraject heeft plaatsgevonden, flink op de vingers tikken.

Afschaffen kantonrechtersformule

De kantonrechtersformule wordt per deze datum namelijk afgeschaft en de kantonrechter zal het ontslagverzoek gebaseerd op disfunctioneren enkel en alleen nog op de inhoud en feiten kunnen beoordelen en toetsen. De kantonrechter zal de arbeidsovereenkomst naar verwachting niet ontbinden als er geen scholing en verbetertraject heeft plaatsgevonden bij een disfunctionerende werknemer. De werkgever wordt vanaf 1 juli 2015 naar verwachting door de kantonrechter terug naar kantoor gestuurd met de boodschap “maakt u eerst uw huiswerk maar”.

Dit terwijl de werkgever en de werknemer veelal helemaal niet meer op elkaar zitten te wachten door de hoog opgelopen spanningen van een procedure bij de rechter. Zij willen al helemaal niet meer tot elkaar “veroordeeld” worden door de rechter. Om deze onwenselijke situatie te voorkomen is het zaak dat zowel de werkgever als de werknemer zijn zaakjes op orde heeft .

Functioneringsgesprekken

Het is van belang dat jaarlijks een functioneringsgesprek plaatsvindt, waarbij zowel de werkgever als de werknemer zijn ei kwijt kan. Dit is het moment om aandachtspunten in het functioneren te uiten, om hier vervolgens ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.

Tips

Maatwerk Advocaten geeft de volgende tips:

 • Maak een verslag van het functioneringsgesprek;
 • Doe dit binnen veertien dagen na het gesprek, dan heeft iedereen het gesprek nog fris in het geheugen;
 • De werkgever en werknemer hebben allebei recht op een afschrift van het verslag;
 • De werknemer moet de kans krijgen om aanvullingen en opmerkingen te verwerken in het functioneringsverslag;
 • Maak concrete afspraken over verbeterpunten en hoe deze samen kunnen worden opgepakt.
 • Plan samen evaluatiemomenten in met betrekking tot de verbeterpunten en maak een verslag van de evaluatiemomenten,
 • Voeg een kopie van het verslag van het functioneringsgesprek toe aan het personeelsdossier, dit geldt ook voor de evaluatiemomenten;
 • De werkgever en werknemer hebben allebei recht op inzage in het personeelsdossier.

Verbetertraject en scholing

Een werknemer heeft bij een langere periode van disfunctioneren, het recht om in de gelegenheid te worden gesteld zijn functioneren te verbeteren. In de Wet Werk en Zekerheid is zelfs expliciet vermeld dat het aan de werkgever is, om hier concreet mee aan de slag te gaan. De werkgever moet scholing aan de werknemer aanbieden en een verbetertraject opstarten.

In een recente uitspraak van 1 augustus 2014 adviseert de kantonrechter om een verbetertraject SMART op te zetten, namelijk:

 • Specifiek – Is de doelstelling van verbetering duidelijk?
 • Meetbaar – Wanneer is het doel bereikt en hoe wordt dit getoetst?
 • Acceptabel – Is het gevraagde doel acceptabel
 • Realistisch – Is het doel haalbaar?
 • Tijdgebonden – Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn?

Evaluatiemomenten

De werkgever en werknemer moeten dan ook samen een schriftelijk plan de campagne maken, waarin expliciet de verbeterpunten moeten worden benoemd en hoe hieraan gewerkt gaat worden. Tussentijdse evaluatiemomenten over de voortgang zijn daarbij erg belangrijk (1 x in de 2 weken met elkaar in gesprek is gebruikelijk). Ook moeten de gevolgen, wanneer de gewenste verbetering niet wordt behaald, met elkaar worden besproken.

Nieuwe ontslagrecht

De conclusie voor dit moment is dan ook, dat met de invoering van het nieuwe ontslagrecht per 1 juli 2015 het belang van een goed bijgehouden personeelsdossier nog belangrijker wordt, dan het nu al is.

Geen verbetertraject, zal vanaf 1 juli 2015 naar verwachting geen ontslag betekenen.

Meer info

Maatwerk Advocaten adviseert werkgevers en werknemers die vragen hebben over het personeelsdossier, functionerings- en beoordelingsgesprekken, verbetertrajecten en alle vragen die annex zijn aan het Arbeidsrecht en Ontslagrecht. Neem voor meer informatie gerust contact op met Jolande de Nooij op telefoonnummer 050 – 7600 900 of denooij@maatwerk-advocaten.nl.  Zij helpt u graag verder!

 

Advocaat Groningen -Maatwerk Advocaten - Groningen

Maatwerk Advocaten – advocaat Groningen