Het kort geding: een wondermiddel?

Het kort geding: een wondermiddel?

Bij een procedure wordt vaak de vraag gesteld “hoe lang duurt het”, en “kan dat niet wat sneller”? Het antwoord op die vraag is: ja, dat kan. Daarvoor heeft de wetgever een speciale procedure in het leven geroepen, het kort geding. Een kort geding, de naam zegt het al, duurt (relatief) kort.

Wat houdt een kort geding in? En wat zijn de risico’s?

Voor een kort geding moet een datum worden gevraagd aan de rechtbank. Wanneer een zittingsdatum is bepaald kan de tegenpartij worden gedagvaard om te verschijnen op de rechtbank op die zittingsdatum. De rechter in kort geding, ook wel voorzieningenrechter genoemd, wijst meestal binnen 14 dagen na de zitting vonnis. Het kort geding is een zelfstandige procedure, gericht op het verkrijgen van een snelle, maar voorlopige, beslissing. De uitkomst, het vonnis in kort geding, heeft geen gezag van gewijsde. Dit wil zeggen dat in een bodemprocedure die aanhangig wordt gemaakt na een kort geding anders kan worden beslist. Het vonnis in kort geding kan desondanks wel ten uitvoer worden gelegd. Dit lijkt ingewikkeld, in de praktijk valt dat wel mee. Een paar voorbeelden:

Incasso

Een geldbedrag dat in kort geding is toegewezen kan met behulp van de deurwaarder gewoon worden geïncasseerd. Een rechter in een bodemprocedure kan alleen later oordelen dat het bedrag ten onrechte is toegekend, het geldbedrag moet dan worden terugbetaald.

Huur

Een tweede voorbeeld, de voorzieningenrechter kan in kort geding bepalen dat een huurder een woning moet ontruimen. De huurder kan dan met behulp van de deurwaarder, en als dat nodig is met “de sterke arm van politie en justitie”, uit de woning worden gezet. In een bodemprocedure kan daarna anders worden beslist, de huurder moet dan in principe weer worden toegelaten tot de huurwoning.

De kans dat in een bodemprocedure anders wordt beslist dan in kort geding is alleen niet heel groot. Een praktische reden daarvoor is dat een huurder die net uit zijn huis is gezet vaak wel wat anders aan zijn hoofd heeft dan tijd, geld en energie te steken in een bodemprocedure die wel een jaar kan duren. Er wordt vaak alleen al daarom van afgezien om verder te procederen.

Een andere reden is dat een voorzieningenrechter een inschatting maakt van de uitkomst in een bodemprocedure. De verhuurder in het tweede voorbeeld zal in kort geding aannemelijk moeten maken dat in een bodemprocedure de huurovereenkomst zal worden beëindigd. Het vonnis in kort geding is dus eigenlijk een prognose van de uitkomst van een bodemprocedure. Bij een positief vonnis in kort geding zal de huurder zich dus nog wel drie keer bedenken voor dat hij een kostbare bodemprocedure start.

Al met al heeft een kort geding zo bezien veel weg van een wondermiddel. Waarom worden dan niet alle geschillen voorgelegd aan de voorzieningenrechter? Geen procedures meer die een jaar of langer voortslepen, duidelijkheid binnen twee weken na de zitting, ideaal!

Het kort geding kent alleen ook haken en ogen. 

Beperkingen van het kort geding

Het kort geding kent beperkingen:

  • De voorzieningenrechter kan zoals hiervoor uitgelegd alleen een voorlopig oordeel geven. Een voorzieningenrechter neemt geen beslissingen die niet kunnen worden teruggedraaid. In kort geding kan dan ook bijvoorbeeld geen ontbinding of vernietiging van een overeenkomst worden uitgesproken.
  • Ook kan in kort geding geen verklaring voor recht worden gevorderd. Dit laatste houdt in dat een voorzieningenrechter geen rechtsverhouding vaststelt. Zo zal een voorzieningenrechter bijvoorbeeld geen bindend besluit nemen over de vraag of een van de partijen rechtmatig of onrechtmatig heeft gehandeld.
  • In kort geding zijn ook de normale regels van het bewijsrecht niet van toepassing. Er kunnen in kort geding bijvoorbeeld geen getuigen worden gehoord. De vordering moet dan ook zonder dat getuigen hoeven te worden gehoord voldoende duidelijk zijn.
  • Tot slot moet sprake zijn van een spoedeisend belang. De zaak moet urgent zijn. In de dagvaarding moet worden gesteld en uitgelegd waarom het nodig is dat zo snel mogelijk vonnis wordt gewezen.  Afhankelijk van het soort vordering worden hieraan meer of minder strenge eisen gesteld. Bij een  geldvordering wordt bijvoorbeeld streng(er) getoetst. Wanneer in kort geding een geldbedrag wordt gevorderd wordt ook wel gesproken over een “incasso kort geding”.

Maatwerk

Niet iedere zaak of vordering is geschikt voor kort geding. Het kort geding is niet in alle gevallen het wondermiddel dat het lijkt. Een kort geding is maatwerk. Neem contact op met Diederik Maat om te kijken of uw vordering of juridisch geschil zich leent voor kort geding. Is dit het geval, dan heeft u wellicht binnen enkele weken uw geld, de woning of bedrijfspand ontruimd, of wordt een andere voorlopige voorziening getroffen waarmee u geholpen bent. Maatwerk Advocaten informeert u graag over de mogelijkheden.

Maatwerk advocaten | Specialisten Arbeidsrecht & Contractenrecht