Maatwerk Advocaten: uw incasso advocaat

Maatwerk Advocaten: uw incasso advocaat

Maatwerk Advocaten is gespecialiseerd in het incasseren van openstaande vorderingen. Het inschakelen van een incasso advocaat van Maatwerk Advocaten voor het incasseren van uw vorderingen biedt een aantal voordelen:

  1. Een Maatwerk advocaat is uitstekend gekwalificeerd en beschikt over een schat aan (proces-) ervaring;
  2. Een Maatwerk advocaat kan het faillissement van uw debiteur aanvragen bij de rechtbank;
  3. Een Maatwerk advocaat kan beslag laten leggen;
  4. Een Maatwerk advocaat is open en eerlijk over de kosten en de kans van slagen.

Over de kosten van een incassoprocedure is veel te doen. Door de steeds hogere tarieven bij de rechtbank laten steeds meer bedrijven wanbetalers lopen. Zelfs de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak waarschuwt voor negatieve economische gevolgen van de hogere tarieven, en pleit voor een verlaging van het tarief voor relatief lage incassovorderingen. Maar wat zijn nu precies die “hoge” kosten. En moet u daardoor uw debiteur laten lopen?

Kosten incassoprocedure

De kosten bij een incassoprocedure bestaan uit drie elementen: het griffierecht, de deurwaarderskosten en de kosten van de juridische hulpverlener.

Vaak wordt door een debiteur geen verweer gevoerd, de debiteur is alleen maar uit op uitstel. De schuldeiser die het hardst roept, wordt het eerst betaald. En met een vonnis kunt u hard roepen. Met een vonnis komt u vooraan in de rij te staan. Voor een vonnis is een procedure nodig. Een incassoprocedure waarin geen verweer wordt gevoerd, en de debiteur dus  “verstek” laat gaan, wordt ook wel een verstekprocedure genoemd. In het geval van een (verstek-)procedure weet u bij Maatwerk Advocaten precies waar u aan toe bent qua kosten.

Een voorbeeld van de kosten; een eenmanszaak heeft een vordering van in hoofdsom € 500,00, de debiteur voert geen verweer:

  • Griffierecht: € 219,00;
  • Kosten betekening dagvaarding door de deurwaarder: 94,00;
  • Kosten Maatwerk advocaat: € 225,00 exclusief btw.

De totale kosten bedragen in het voorbeeld € 538,00. Afgezet tegen de hoofdsom is dit een hoog bedrag. De kosten kunnen echter (vrijwel) geheel worden verhaald op de debiteur.

Kosten verhalen op de debiteur

Bij Maatwerk Advocaten is alles er op gericht de kosten van een incassoprocedure op de debiteur te verhalen. Dat begint bij de vordering zelf. Bij een vordering als in het voorbeeld hierboven van € 500,00 kan op grond van de wet een bedrag ad € 75,00 van de debiteur worden gevorderd aan buitengerechtelijke incassokosten. Daarnaast is de debiteur bij een handelsovereenkomst vanaf het moment dat de betalingstermijn van de factuur is verstreken de wettelijke handelsrente verschuldigd. Stel dat de betalingstermijn van de factuur van € 500,00 een half jaar is verstreken, dan is op dat moment € 21,00 aan rente verschuldigd.

In het geval van het voorbeeld van een eenmanszaak met een vordering op een andere onderneming van € 500,00 wordt de debiteur bij een verstekprocedure daarnaast veroordeeld tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten van € 75,00, de wettelijke handelsrente van € 21,00 en de proceskosten van € 413,00. De proceskosten bestaan in dit voorbeeld uit de optelsom van het griffierecht, de kosten van betekening van de dagvaarding en een vergoeding voor juridische kosten van € 100,00.

De debiteur wordt in dit geval veroordeeld tot betaling van € 1.009,00.  Na aftrek van kosten resteert dan € 471,00. Per saldo kost de incasso van een relatief lage vordering van € 500,00, mits het vonnis kan worden geïncasseerd, dus € 29,00 exclusief btw. Bij grotere vorderingen is dit bedrag zelfs vaak nihil.

Een Maatwerk incasso advocaat incasseert!

Uit het voorbeeld blijkt dat ook bij kleine vorderingen het in veel gevallen uit kan om de debiteur via een procedure te dwingen tot betaling. Van geval tot geval wordt door Maatwerk Advocaten met u bekeken of de kosten opwegen tegen de baten. Dit is zoals uit het voorbeeld blijkt al snel het geval. Bij hogere vorderingen vrijwel altijd. Ook effectieve methoden als het leggen van beslag of het aanvragen van het faillissement van de debiteur kunnen dan effectief worden ingezet. Maatwerk Advocaten hanteert ook dan scherpe, en waar mogelijk vaste, tarieven. Het is zonde van uw geld om een wanbetaler te laten lopen!

Wilt u meer informatie over incasso van vorderingen? Neem dan gerust contact op met Diederik Maat: 050 – 7600 900 of maat@maatwerk-advocaten.nl

Uw incasso advocaat

Maatwerk Advocaten Groningen – uw incasso advocaat

Incasso advocaat