M.i.v. 2 augustus 2022 nieuwe regeling Betaald ouderschapsverlof

Sinds 2 augustus 2022 is de ouderschapsverlofregeling zoals die alom bekend is, uitgebreid met een zekere periode betaald ouderschapsverlof.

Onbetaald ouderschapsverlof

Werknemers hadden en hebben al sinds jaar en dag recht op onbetaald ouderschapsverlof. Dit is een bij zowel werkgevers als werknemers bekende verlofvorm, die kan worden ingezet door ouders met kinderen tot hun kind 8 jaar oud is. Een werknemer heeft recht op ouderschapsverlof zonder behoud van loon, tenzij de cao iets anders bepaald, voor maximaal 26 keer het aantal uren van de overeengekomen arbeidsduur.  Oftewel, werkt de werknemer 24 uur per week dan kunnen 624 onbetaalde ouderschapsverlofuren worden opgenomen tot de 8-ste verjaardag van het kind. Dit is vastgelegd in de Wet Arbeid en Zorg artikel 6:1 en verder.

Betaald ouderschapsverlof

Met ingang van 2 augustus 2022 is de Wet betaald ouderschapsverlof inwerking getreden en is de ouderschapsverlof regeling in de Wet Arbeid en Zorg uitgebreid met een wettelijk betaald ouderschapsverlof. Ouders kunnen van de ouderschapsverlofperiode 9 werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van UWV krijgen. De aanvraag van de uitkering wordt gedaan door tussenkomst van de werkgever. De werkgever dient hiertoe een door UWV beschikbaar gesteld digitaal formulier in te dienen.

Bij toekenning wordt de uitkering via de werkgever door UWV uitbetaald. Tijdens het betaald ouderschapsverlof heeft de werknemer recht op een uitkering van het UWV van 70% van het dagloon van de werknemer.

Werkgever dient uitkering aan te vragen

De uitkering voor het ouderschapsverlof kan echter pas achteraf, dus pas na de opname van het betaalde verlof, worden aangevraagd bij het UWV door de werkgever.  Het idee hierachter is, dat de kans op misbruik hiermee wordt verkleind. Anderzijds bestaat er het risico dat de werkgever het loon heeft doorbetaald aan de werknemer  gedurende de verlofperiode, waarbij achteraf blijkt dat UWV geen uitkering verstrekt.

Criteria betaald en onbetaald ouderschapsverlof

Het is dus voor werkgever en werknemer van belang dat op voorhand goed wordt nagegaan of voldaan wordt aan alle wettelijke criteria voor het betaalde ouderschapsverlof. Een van de criteria voor het betaalde ouderschapsverlof is dat alleen in het eerste levensjaar van het kind er aanspraak kan worden gemaakt op de 9 weken doorbetaald ouderschapsverlof. Maakt de werknemer hier geen gebruik van, dan kunnen deze 9 weken in de jaren daarna nog wel onbetaald worden ingezet tot het kind 8 jaar is.

Info

Wilt u weten aan welke criteria voldaan moet worden voor betaald danwel onbetaald ouderschapsverlof of heeft u als werkgever of werknemer vragen over andere vormen van (zorg)verlof opgenomen in de Wet Arbeid en Zorg?  Neem dan gerust vrijblijvend contact op met Jolande de Nooij op telefoonnummer 050 7600 900 of denooij@maatwerk-advocaten.nl of kijk voor de contactgegevens op de website.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Maatwerk-Advocaten-Logo1.png
Specialisten Arbeidsrecht & Contractenrecht

Maatwerk Advocaten adviseert op het gebied van het Arbeidsrecht, Ontslagrecht en Contractenrecht! Wij staan ondernemers, particulieren, werkgevers en werknemers met raad en daad bij, maar ook ZZP-ers, stichtingen,  profit  of non-profit organisaties.