Minimumloon; aanpassing per 1 juli 2014

Minimumloon; aanpassing per 1 juli 2014

Elke werknemer die werkt op basis van een arbeidsovereenkomst heeft recht op het wettelijk minimumloon. De hoogte van het minimumloon wordt jaarlijks per 1 januari en 1 juli vastgesteld door de overheid. De werkgever is verplicht om iedere werknemer minimaal het minimumloon te betalen.

Loonvordering

Betaalt de werkgever toch minder dan het minimumloon aan een werknemer, dan ontstaat er een loonvordering. De werknemer kan dan naast het te vorderen loon, ook de wettelijke verhoging tot 50% van het te weinig betaalde loon, de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten vorderen bij de werkgever. Dit kan aardig in de papieren lopen en leiden tot onnodige extra kosten.

Tot en met 1 juli 2014 is het minimumloon per maand nog € 1.485,60 bruto.

Per 1 juli 2014 wordt het minimumloon geïndexeerd. Het nieuwe bruto minimumloon is per 1 juli 2014 voor werknemers van 23 jaar en ouder als volgt:

  •   € 1.495,20 per maand;
  •   € 345,05 per week;
  •   € 69,01 per dag.

Minimumloon voor werknemer van 23 jaar en ouder

De cijfers zijn recent door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend gemaakt en gelden voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband. Voor werknemers tussen de 15 tot 23 jaar geldt het minimumjeugdloon.

Minimum jeugdloon

Het minimumjeugdloon geldt voor werknemers jonger dan 23 jaar. Hoe ouder de werknemer, hoe hoger het minimumloon.

Nu de vakantieperiode weer aanstaande is en veel scholieren en studenten deze zomer weer een bijbaan zullen zoeken, is het van belang het juiste minimum jeugdloon te kennen. Voor meer individuele informatie over de hoogte van het minimum jeugdloon (tabellen) kunt u contact opnemen met Maatwerk Advocaten op telefoonnummer 050 – 7600 900.

Tip

Maatwerk Advocaten adviseert zowel werkgevers als werknemers om van tijd tot tijd te checken of het juiste minimumloon wordt gehanteerd. Controleer daarnaast of op uw branche een CAO van toepassing is, al dan niet door een Algemeen Verbindend Verklaring, alsook of de daarin opgenomen loontabellen worden gevolgd. Ook voor veel loontabellen in Cao’s geldt dat er per 1 juli weer geïndexeerd dient te worden en de lonen dienen te worden aangepast.

Vragen

Voor vragen over het minimumloon, CAO lonen, loonvorderingen en indexatie van lonen, neem gerust vrijblijvend contact op met Jolande de Nooij van Maatwerk Advocaten. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 050 -7600 900 of denooij@maatwerk-advocaten.nl. Een vrijblijvende afspraak is altijd op korte termijn mogelijk.

Maatwerk Advocaten - Groningen

Maatwerk Advocaten – Minimumloon