Uitstel Wet Werk en Zekerheid; afstel?

Uitstel invoering Wet Werk en Zekerheid; afstel?

Op 3 juni 2014 is het Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid behandeld in de Eerste Kamer. De Eerste kamer heeft vele kritische noten gekraakt, onder andere voor wat betreft de korte termijn waarop de Wet Werk en Zekerheid geïmplementeerd dient te worden. Werkgevers krijgen door het snelle handelen van minister Asscher niet de tijd en de gelegenheid om de organisatie aan te passen met betrekking tot de op handen zijnde wijzigingen. Hier heeft de Eerste Kamer een stokje voor gestoken.

1e transitie Wet Werk en Zekerheid uitgesteld

Per 1 juli 2014 diende de implementatie van deel I Wet Werk en Zekerheid plaats te vinden op de onderwerpen proeftijd, concurrentiebeding en aanzegtermijn. Na stevige kritiek van de Eerste kamer lijkt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overstag te zijn. De invoering van het 1e deel van de Wet Werk en Zekerheid zal worden uitgesteld naar 1 januari 2015. Op 10 juni 2014 stemt de senaat over de wet.

Wat betekent dit voor u?

Van uitstel zal in dit geval geen afstel komen. Naar het zich laat aanzien zal per 1 januari 2015 de implementatie van de 1e wijzigingen in het Arbeidsrecht plaatsvinden. Per 1 juli 2015 zal aansluitend het nieuwe Ontslagrecht geïmplementeerd worden. Hierbij moet gedacht worden aan het invoeren van de transitievergoeding (het afschaffen van de kantonrechtersformule), de nieuwe ketenregeling en invoering van het nieuwe ontslagrecht.

Wijzigingen per 1 januari 2015 op een rij

Proeftijd

Vanaf 1 januari 2015 mag in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van maximaal 6 maanden geen proeftijd meer worden opgenomen. Dit geldt ook voor een aansluitende arbeidsovereenkomst.

Concurrentiebeding

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag per 1 januari 2015 geen concurrentiebeding meer worden opgenomen. Alleen bij bijzondere omstandigheden, namelijk een zwaarwegend gemotiveerd bedrijfsbelang, zal nog een concurrentiebeding mogen worden opgenomen. Het ligt op de weg van de werkgever om aan te tonen dat er een zwaarwegend bedrijfsbelang aanwezig is die het opnemen van een concurrentiebeding na 1 januari 2015 in een contract voor bepaalde tijd rechtvaardigt. Bij discussie achteraf zal een rechter toetsen of er werkelijk een zwaarwegend bedrijfsbelang is.

Relatiebeding

Dat wat voor het concurrentiebeding geldt per 1 januari 2015, zal ook gaan gelden voor het relatiebeding. Oftewel, in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag per 1 januari 2015 geen relatiebeding meer worden opgenomen. Alleen bij bijzondere omstandigheden, namelijk een zwaarwegend gemotiveerd bedrijfsbelang, zal nog een relatiebeding mogen worden opgenomen.

Maatwerk Advocaten adviseert u dan ook nu al, al uw arbeidsovereenkomsten te inventariseren en te anticiperen op deze wetgeving.

Aanzegtermijn

Heeft een werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer die van rechtswege eindigt? Dan moet vanaf 1 januari 2015 uiterlijk 1 maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst, schriftelijk aan de werknemer kenbaar worden gemaakt of het contract al dan niet wordt verlengd. Laat de werkgever deze aanzegtermijn verstrijken, dan is hij een boete van 1 maandsalaris verschuldigd aan de werknemer.

Seminars & workshops

Maatwerk Advocaten zal ook komende periode u blijven informeren over de Wet werk en Zekerheid en de wijzigingen in het Arbeidsrecht & Ontslagrecht. Maatwerk Advocaten organiseert hiervoor in de regio Groningen, Friesland en Drenthe verschillende seminars en workshops. Aan de hand van praktische tips worden handvatten aangereikt om uw organisatie “Wet Werk en Zekerheid-proof” te maken.

Deelname

Mocht u willen deelnemen aan een seminar, stuur dan een e-mail aan Jolande de Nooij op denooij@maatwerk-advocaten.nl of bel haar op telefoonnummer 050 – 7600 900. U ontvangt dan een uitnodiging voor het seminar dat bij u in de buurt wordt georganiseerd. Vanzelfsprekend verzorgt Maatwerk Advocaten ook inhouse trainingen. Neem vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden.

Voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek over de Wet Werk en Zekerheid en wat dit voor uw organisatie betekent, kunt u contact opnemen met Jolande de Nooij op telefoonnummer 050 – 7600 900.

Maatwerk Advocaten | specialisten Arbeidsrecht & Contractenrecht

Maatwerk Advocaten - Groningen

Uitstel Wet Werk en Zekerheid; afstel?