Verkoudheidsklachten; corona ontslag gerechtvaardigd?

Op 6 augustus 2021 deed de kantonrechter Dordrecht uitspraak op een door de werkgever ingediend verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, omdat de werknemer met verkoudheidsklachten op het werk was verschenen en ondanks verschillende verzoeken van collega’s niet naar huis was gegaan.

Daarnaast stelde de werkgever dat er een verstoorde arbeidsverhouding was ontstaan door het handelen en het gedrag van de werknemer, waarbij collega’s geen vertrouwen meer in de werknemer hadden.

Ontslag?

De werknemer meldde zich de volgende dag alsnog ziek. Hij bleek positief te hebben getest op corona. De werkgever wenst ontslag van werknemer. Werkgever achtte het handelen van de werknemer (ernstig) verwijtbaar, omdat hij in strijd met de RIVM-regels op het werk was verschenen en collega’s aan de schadelijke gevolgen van corona had blootgesteld. Ook had de werknemer met zijn gedrag interne coronagedragsregels geschonden.

Wat zegt de rechter?

De kantonrechter moest oordelen over de vraag of het handelen en gedrag van de werknemer, door met verkoudheidsklachten toch op het werk te verschijnen, een ontbinding van de arbeidsovereenkomst, oftewel een ontslag, rechtvaardigt.

De rechter stelde:

“Naar het oordeel van de kantonrechter heeft werknemer verwijtbaar gehandeld of nagelaten door met verkoudheidsklachten op het werk te verschijnen en door ondanks dat hij door meerdere collega’s hierop is aangesproken niet naar huis te gaan. Dit is immers in strijd met de interne coronagedragsregels van werkgever dat je thuis moet blijven bij klachten, waarvan werknemer niet heeft betwist dat hij van die gedragsregels op de hoogte is. Ook is het in strijd met de richtlijnen van de Rijksoverheid door niet thuis te blijven bij verkoudheidsklachten.

Werknemer kan niet gevolgd worden in zijn stelling dat hij deze klachten wel vaker had vanwege zijn bronchitis, omdat uit de verklaringen van zijn collega’s blijkt dat werknemer op 15 maart 2021 ernstig hoestte en zij werknemer niet vaker zo ernstig hebben horen hoesten. Gelet op de besmettelijkheid van het coronavirus had het daarom op de weg van werknemer gelegen om niet op het werk te verschijnen of in ieder geval naar huis te gaan toen hem dat door meerdere collega’s geadviseerd werd.

Maar ….

Niet geoordeeld kan echter worden dat dit verwijtbaar handelen of nalaten van werknemer dusdanig is dat van werkgever in redelijkheid niet gevergd kan worden dat zij de arbeidsovereenkomst laat voortduren. Gelet op de coronapandemie is het zeker onverantwoord geweest van werknemer om te gaan werken terwijl hij verkoudheidsklachten had. De maatregel van ontslag is echter een uiterst middel. Het enkele feit dat werknemer met verkoudheidsklachten naar het werk is gegaan op 15 maart 2021 en niet naar huis is gegaan vindt de kantonrechter, ondanks het feit dat we midden in een pandemie zitten, onvoldoende voor de conclusie dat van werkgever daarom in redelijkheid niet verlangd kan worden om de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Daarbij weegt mee dat werknemer zich de volgende dag op 16 maart 2021 wel heeft ziek gemeld en zich bij de GGD heeft laten testen op het coronavirus, zodat hij de gedragsregels uiteindelijk wel heeft nageleefd. Ook weegt mee dat werknemer een solistische functie had waarbij hij weinig contact had met andere collega’s en daardoor niet veel collega’s heeft blootgesteld aan een mogelijke coronabesmetting. Voorts weegt mee dat op een collega na – waarvan ook niet met zekerheid is vast te stellen dat hij door werknemer is besmet – niemand anders binnen het bedrijf door de aanwezigheid van werknemer besmet is geraakt met het coronavirus, zodat de gevolgen van het handelen van werknemer voor werkgever niet groot zijn geweest.

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst dan ook niet op de grond van verwijtbaar handelen.

Ontslag wegens vertrouwensbreuk

De kantonrechter oordeelt daarentegen wel dat er een onherstelbare vertrouwensbreuk is ontstaan met de collega’s van werknemer, doordat werknemer in de procedure volhoudt dat de verklaringen van collega’s over het hoesten op de werkvloer ongeloofwaardig zijn. Daarmee stelt werknemer, zo zegt de kantonrechter,  in feite dat zijn collega’s liegen en daarmee bevestigt de werknemer een vertrouwensbreuk en is deze (nog) groter worden.

Conclusie

De kantonrechter ontbindt uiteindelijk de arbeidsovereenkomst dus wel. Niet op grond van verwijtbaar handelen, maar op basis van een verstoorde arbeidsverhouding (vertrouwensbreuk), waarbij er nog wel een transitievergoeding wordt toegekend.

In deze specifieke uitspraak lijkt de kantonrechter veel waarde toe te kennen aan het feit dat de werknemer een solistische functie bekleedt en daardoor met zijn verkoudheidsklachten weinig collega’s heeft blootgesteld aan de gevaren van het coronavirus. Uit deze overweging zou kunnen worden opgemaakt, dat het kwartje wel eens de andere kant op had kunnen vallen, als de werknemer wel in teamverband, met direct contact met collega’s, zou hebben gewerkt.

Hoe rechters over situaties als deze op de werkvloer oordelen, zal zich verder moeten uitkristaliseren in de rechtspraak. Maatwerk Advocaten volgt de ontwikkelingen op dit vlak op de voet!

Info

Heeft u als werkgever of werknemer vragen over ontslag, ontbinding van de arbeidsovereenkomst of heeft u andere vragen over het arbeidsrecht en/of ontslagrecht? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met Jolande de Nooij op telefoonnummer 050 7600 900 of denooij@maatwerk-advocaten.nl

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Maatwerk-Advocaten-Logo1.png
Specialisten Arbeidsrecht, Ontslagrecht & Contractenrecht

Maatwerk Advocaten adviseert op het gebied van het Arbeidsrecht, Ontslagrecht en Contractenrecht! Wij staan ondernemers, particulieren, werkgevers en werknemers met raad en daad bij, maar ook ZZP-ers, stichtingen,  profit  of non-profit organisaties.