Wetswijziging 1 augustus 2022 - Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Per 1 augustus 2022 treedt de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Deze nieuwe wet heeft de nodige gevolgen voor arbeidsovereenkomsten en de informatieplicht die op werkgevers rust.

Wat gaat er veranderen?

Er staan o.a. veranderingen op stapel op het vlak van:

  1. Het nevenwerkzaamhedenbeding;
  2. Het studiekostenbeding;
  3. Oproepkrachten, waarbij de werkgever in de arbeidsovereenkomst bij oproepkrachten, gewaarborgde uren, referentie-uren en referentiedagen moet aangeven, welke in een redelijke verhouding moeten staan tot de beschikbaarheidsuren van de oproepkracht;
  4. Er komt een uitgebreidere informatieverstrekkingsplicht aan de werknemer, oftewel de informatieplicht van werkgevers wordt in artikel 7:655 BW uitgebreid. Dit ziet onder meer op het verstrekken van informatie over de normale werk- en rusttijden, het opleidingsbeleid, de procedures bij ontslag (waaronder de opzegtermijnen) alsook het melden op welke andere vormen van betaald verlof (naast het reguliere vakantieverlof)  de werknemer recht heeft.

Aanpassen model contracten en personeelshandboek

Kortom, de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden heeft voor iedere werkgever gevolgen, waarbij standaard model arbeidsovereenkomsten aanpassing behoeven en personeelshandboeken ge-update moeten worden.

We adviseren werkgevers tijdig hier mee aan de slag te gaan, zodat u 1 augustus 2022 klaar bent voor deze wetswijziging.

Info

Heeft u als werkgever of werknemer vragen over de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en wat dit voor u betekent?

Neem dan gerust vrijblijvend contact op met Jolande de Nooij op telefoonnummer 050 7600 900 of denooij@maatwerk-advocaten.nl of kijk voor de contactgegevens op de website.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Maatwerk-Advocaten-Logo1.png
Specialisten Arbeidsrecht, Ontslagrecht & Contractenrecht – Bedenktermijn

Maatwerk Advocaten adviseert op het gebied van het Arbeidsrecht, Ontslagrecht en Contractenrecht! Wij staan ondernemers, particulieren, werkgevers en werknemers met raad en daad bij, maar ook ZZP-ers, stichtingen,  profit  of non-profit organisaties.