Laatste blog-berichten

Wetswijziging 1 augustus 2022 - Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

10-06-2022 - Per 1 augustus 2022 treedt de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Deze nieuwe wet heeft de nodige gevolgen voor arbeidsovereenkomsten en de informatieplicht die op werkgevers rust. Wat gaat er veranderen? Er staan o.a. veranderingen op stapel op het vlak van: Het nevenwerkzaamhedenbeding;Het studiekostenbeding;Oproepkrachten, waarbij de werkgever in de arbeidsovereenkomst bij oproep... (lees verder)


De bedenktermijn vanuit werknemersperspectief

29-11-2021 - Bedenktermijn: Een vraag die regelmatig bij Maatwerk Advocaten op het inloopspreekuur door werknemers wordt gesteld is “Ik wil van mijn beëindigingsovereenkomst af maar ik heb al getekend, wat nu?” Het kan iedereen overkomen, de werkgever wil de arbeidsovereenkomst beëindigen. Dit kan veel emoties met zich meebrengen. Bovenop deze emoties moet er dan vaak snel, voor het einde van de maand, een vaststellingsovereenkomst worden getekend.&... (lees verder)


Verkoudheidsklachten; corona ontslag gerechtvaardigd?

29-09-2021 - Op 6 augustus 2021 deed de kantonrechter Dordrecht uitspraak op een door de werkgever ingediend verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, omdat de werknemer met verkoudheidsklachten op het werk was verschenen en ondanks verschillende verzoeken van collega’s niet naar huis was gegaan. Daarnaast stelde de werkgever dat er een verstoorde arbeidsverhouding was ontstaan door het handelen en het gedrag van de werknemer, waarbij collega... (lees verder)


Opzegging door werknemer; hoe ver reikt de onderzoekplicht?

02-09-2021 - Een conflict over de wens van de werknemer om thuis te werken in verband met Covid-19 en de woorden “jullie zoeken het maar uit, ik vertrek", waren in februari 2021 de start van een stevige juridische discussie tussen de werkgever en de werknemer van een verkeersschool. Onderwerp van de discussie was de vraag of de werkgever uit de woorden van de werknemer mocht opmaken dat deze ontslag had genomen. De werkgever meende van wel. De werkneme... (lees verder)


Per 1 juli 2021 wijziging Wet Arbeidsmarkt in Balans

18-08-2021 - Zoals werkgevers en werknemers zullen weten is per 1 januari 2020 de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking getreden. Deze nieuwe wet bracht zowel voor werkgevers als werknemers de nodige wijzigingen met zich mee. Rechtspositie oproepkracht De gedachte achter de Wet Arbeidsmarkt in Balans (hierna te noemen: WAB) was (en is) om de rechtspositie van de oproepkracht te verstevigen en deze groep werknemers meer (rechts)zekerheid te bieden. Mini... (lees verder)


Geen compensatie, geen transitievergoeding?

03-08-2021 - Sinds de Xella-uitspraak van de Hoge Raad op 8 november 2019 zijn veel slapende dienstverbanden op verzoek van langdurige zieke werknemers met wederzijds goedvinden beëindigd na 104 weken arbeidsongeschiktheid. In deze uitspraak is namelijk door de Hoge Raad bepaald dat de werkgever onder omstandigheden verplicht is om na twee jaar arbeidsongeschiktheid in te stemmen met een voorstel van de werknemer om de arbeidsovereenkomst te beëindigen ond... (lees verder)


Instellen mondkapjesplicht gerechtvaardigd?

31-03-2021 - Nu de Covid 19 maatregelen langzaam aan weer iets meer mogelijkheden aan ondernemers bieden om te ondernemen, komen daar tegelijkertijd zaken bij om de hoek kijken als gezondheidsrisico’s voor werknemers en veiligheid op de werkvloer. Veiligheid op werkvloer tijdens corona Vragen die dagelijks opkomen zijn o.a.; Hoe gaan werkgever en werknemer samen met de veiligheid en gezondheidsrisico's om?Wat mag een werkgever van een werknemer ve... (lees verder)


Studiekosten terugvorderen; hoe, wat, waar

12-03-2021 - Maatwerk Advocaten krijgt van zowel werkgevers als werknemers regelmatig de vraag of na een opzegging van de arbeidsovereenkomst, de door een werkgever betaalde studiekosten kunnen worden teruggevorderd. Een veelgehoord argument voor de terugvordering is, dat er investeringen zijn gepleegd ten behoeve van een werknemer, welke investeringen door de opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer “tot uitbetaling” komen bij een volge... (lees verder)


Recht op loon tijdens preventieve quarantaine?

17-11-2020 - Sinds de uitbraak van de Covid-19 pandemie in maart 2020 zijn er vanuit de overheid verschillende maatregelen opgelegd. Één hiervan is de preventieve quarantaine voor mensen die in nauw contact zijn geweest met een persoon die Covid-19 klachten heeft of werkelijk besmet is. RIVM richtlijnen Uitgangspunt in de RIVM richtlijnen is dat een werknemer in (preventieve) quarantaine gaat als een gezinslid of huisgenoot Covid-19 klachten heeft of... (lees verder)


Bedrijfseconomisch ontslag tijdens de coronacrisis

19-05-2020 - Sinds de uitbraak van het Coronavirus in maart 2020 zijn er tal van steunmaatregelen door de overheid ingevoerd. Deze maatregelen blijken in de praktijk veelal niet voldoende om een werkgever het hoofd boven water te laten houden. Werkvermindering en lagere omzet Nu het Coronavirus, naar het zich laat aanzien, de economie nog lange(re) tijd zal beperken, beraden meer en meer werkgevers zich op de toekomst. Één van de maatregelen ... (lees verder)


Oudere blogberichten

15-04-2020 | Payroll constructie - Omzeilen ketenregeling door sluiten uitzendovereenkomst; mag dat?
26-03-2020 | Discriminatie; een kostbaar verhaal!
23-01-2020 | Slapend dienstverband: Werkgever moet schadevergoeding betalen
12-11-2019 | De Hoge Raad doet uitspraak!
01-10-2019 | Slapende dienstverbanden: De A-G geeft advies
09-05-2019 | Slapend dienstverband; de Hoge Raad aan zet
29-04-2019 | Slapend dienstverband; de rechtspraak verdeeld
16-04-2019 | Ontslagen vóór aanvang van de arbeidsovereenkomst
13-03-2019 | Publicatie Regeling compensatie transitievergoeding
09-11-2018 | Hèt najaarsseminar op 19 november 2018
13-09-2018 | Is ex-werkgever aansprakelijk na afgeven (negatieve) referentie?
15-08-2018 | Compensatie transitievergoeding langdurig arbeidsongeschikte werknemers
26-06-2018 | Sollicitanten ‘screenen’ op social media, mag dat?
03-05-2018 | Vakantiedagen zieke werknemer na 2 jaar ziekte
28-02-2018 | Ontslagrecht in 2019 aangepast?
07-02-2018 | Wijzigingen arbeidsrecht pas in 2019?
30-10-2017 | Seminar “Incasseren doe je zo! Tips voor de ondernemer”
19-10-2017 | Wijziging minimumlonen per 1 januari 2018
09-10-2017 | Opvolgend werkgeverschap weg contracteren; Kan dat?
11-01-2017 | Wijziging op arbeidsovereenkomst; nieuwe schakel in keten?
23-12-2016 | Goede feestdagen & succesvol 2017!
25-11-2016 | Roken van een joint: ontslag op staande voet?
31-10-2016 | Werknemer overlijdt voor ontbindingsdatum; transitievergoeding?
27-09-2016 | 1 oktober 2016 Vrouw en Visie Beurs
31-08-2016 | Startmoment bedenktermijn beëindigingsovereenkomst
12-08-2016 | Gevolgen niet nakomen re-integratie verplichtingen bij ziekte
29-03-2016 | Algemene voorwaarden; kleine moeite, groot plezier!
08-10-2015 | Promotiedagen Martiniplaza
24-09-2015 | Billijke vergoeding
04-09-2015 | Vals curriculum vitae
28-08-2015 | Zwaarwegend bedrijfsbelang
20-08-2015 | Betwisting handtekening, op wie rust de bewijslast van de echtheid?
30-06-2015 | De aanzegverplichting en aanzegvergoeding
19-06-2015 | Afbreken van onderhandelingen
15-06-2015 | WWZ; de wijzigingen per 1 juli 2015 op een rij!
22-05-2015 | VAR, BGL of toch een modelovereenkomst?
04-05-2015 | Flexibel werken
21-04-2015 | De aanzegtermijn; hoe, wat, wanneer
25-03-2015 | WWZ; leuker kunnen we het niet maken!
13-02-2015 | Proeftijdontslag zwangere medewerkster
Show Comments