Laatste blog-berichten

Publicatie Regeling compensatie transitievergoeding

13-03-2019 - In de blog van 15 augustus 2018 schreef Maatwerk Advocaten al over het feit dat op 5 juli 2018 het wetsvoorstel compensatie transitievergoeding langdurig arbeidsongeschikte werknemers door de Tweede Kamer was aangenomen. De wet treedt per 1 april 2020 in werking. Regeling compensatie transitievergoeding Inmiddels is ook de  Regeling compensatie transitievergoeding voor werkgevers na 104 weken ziekte van de werknemer gepubliceerd in de... (lees verder)


Hèt najaarsseminar op 19 november 2018

09-11-2018 - Alle wijzigingen in het Ontslagrecht en fiscale eindejaartips op een rij! Het kabinet wil een soepelere en evenwichtigere arbeidsmarkt. Drie jaar na de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is de conclusie dat de wet te star is en averechts werkt. Het kabinet heeft op Prinsjesdag een versoepeling van het Arbeidsrecht en Ontslagrecht aangekondigd. Wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans Het Wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans is heet van d... (lees verder)


Is ex-werkgever aansprakelijk na afgeven (negatieve) referentie?

13-09-2018 - Het komt in de praktijk regelmatig voor dat een werknemer afscheid neemt van zijn werkgever en een potentiële nieuwe werkgever wil weten wat voor vlees hij in de kuip heeft. De Social Media van de werknemer worden bekeken en de potentiële nieuwe werkgever start een belrondje. Referentie gevraagd Vaak staat de werknemer er niet bij stil dat de ex-werkgever aan de hand van het verstrekte curriculum vitae mogelijk door de potentiële nieuwe werk... (lees verder)


Compensatie transitievergoeding langdurig arbeidsongeschikte werknemers

15-08-2018 - De compensatie transitievergoeding langdurig arbeidsongeschikte werknemers is lang verwacht en toch gekomen! Op 5 juli 2018 is het wetsvoorstel compensatie transitievergoeding langdurig arbeidsongeschikte werknemers zonder stemming door de Tweede Kamer aangenomen (hamerstuk). Inwerkingtreding per 1 april 2020   Op grond van de gewijzigde wettekst treedt de regeling op 1 april 2020 in werking. De werkgever dient binnen zes maanden een aan... (lees verder)


Sollicitanten ‘screenen’ op social media, mag dat?

26-06-2018 - De vraag of een werkgever de social media gegevens van een sollicitant mag ‘screenen’, is weer helemaal actueel sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Nieuwsgierig naar social media Wanneer een werkgever een sollicitatiebrief ontvangt voor een vacature, is hij wellicht benieuwd hoe de sollicitant er uit ziet, wat hij in zijn vrije tijd doet en hoe hij zich gedraagt op social media. Oftewel, de werkgever wil wete... (lees verder)


Vakantiedagen zieke werknemer na 2 jaar ziekte

03-05-2018 - Hoe om te gaan met vakantiedagen van een zieke werknemer na 2 jaar ziekte? Deze vraag over vakantiedagen wordt door zowel werkgevers als werknemers als lastig ervaren. Tot voor kort was er over dit onderwerp ook nog niet zo veel bekend in de jurisprudentie. Bouwt de zieke werknemer vakantiedagen op? Per 1 januari 2012 zijn de regels met betrekking tot de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte gewijzigd. Sinds 1 januari 2012 heeft een zieke w... (lees verder)


Ontslagrecht in 2019 aangepast?

28-02-2018 - Ontslagrecht In het vorige blog schreef ik over het Regeerakkoord van oktober 2017, waarin de regering wijzigingen in het arbeidsrecht en ontslagrecht aankondigde. De regering heeft aangegeven dat een versoepeling van de ontslagregels nodig is. Ook het recht op de transitievergoeding zal worden aangepast. De tijd heeft geleerd dat de WWZ op verschillende vlakken het ontslagrecht heeft verhard. Dit behoeft aanpassing. Wanneer en of de versoepe... (lees verder)


Wijzigingen arbeidsrecht pas in 2019?

07-02-2018 - Arbeidsrecht Op 17 oktober 2017 werd het Regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie gepresenteerd, waarin de ophanden zijnde wijzigingen in het arbeidsrecht werden gepresenteerd. Inmiddels zijn ruim 4 maanden verstreken en is duidelijk geworden dat waarschijnlijk pas in 2019 de in het Regeerakkoord aangekondigde wijzigingen (mogelijk) worden ingevoerd. In dit blog zullen de aangekondigde wijzigingen in het arbeidsrecht op een rij wo... (lees verder)


Seminar “Incasseren doe je zo! Tips voor de ondernemer”

30-10-2017 - Maatwerk Advocaten is gespecialiseerd in het incasseren van openstaande vorderingen. Het inschakelen van een advocaat voor het incasseren van uw vorderingen biedt een groot voordeel. Een advocaat beschikt over meer en adequatere middelen om een vordering te incasseren dan andere partijen. Denk bijvoorbeeld aan het leggen van conservatoir beslag. Seminar Om ondernemers handvatten aan te reiken organiseert Ketelaar Klip Accountants & Belastin... (lees verder)


Wijziging minimumlonen per 1 januari 2018

19-10-2017 - Zoals ieder jaar, worden ook per 1 januari 2018 de minimumlonen wederom geïndexeerd. De nieuwe bedragen van het minimumjeugdloon en het minimumloon voor volwassenen zijn bekend gemaakt in de Staatscourant. Minimumloon volwassenen Werknemers van 22 jaar en ouder vallen onder het volwassenen minimum loon. Met ingang van 1 januari 2018 is het wettelijk minimumloon voor deze groep werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband b... (lees verder)


Oudere blogberichten

09-10-2017 | Opvolgend werkgeverschap weg contracteren; Kan dat?
11-01-2017 | Wijziging op arbeidsovereenkomst; nieuwe schakel in keten?
23-12-2016 | Goede feestdagen & succesvol 2017!
25-11-2016 | Roken van een joint: ontslag op staande voet?
31-10-2016 | Werknemer overlijdt voor ontbindingsdatum; transitievergoeding?
27-09-2016 | 1 oktober 2016 Vrouw en Visie Beurs
31-08-2016 | Startmoment bedenktermijn beëindigingsovereenkomst
12-08-2016 | Gevolgen niet nakomen re-integratie verplichtingen bij ziekte
29-03-2016 | Algemene voorwaarden; kleine moeite, groot plezier!
08-10-2015 | Promotiedagen Martiniplaza
24-09-2015 | Billijke vergoeding
04-09-2015 | Vals curriculum vitae
28-08-2015 | Zwaarwegend bedrijfsbelang
20-08-2015 | Betwisting handtekening, op wie rust de bewijslast van de echtheid?
30-06-2015 | De aanzegverplichting en aanzegvergoeding
19-06-2015 | Afbreken van onderhandelingen
15-06-2015 | WWZ; de wijzigingen per 1 juli 2015 op een rij!
22-05-2015 | VAR, BGL of toch een modelovereenkomst?
04-05-2015 | Flexibel werken
21-04-2015 | De aanzegtermijn; hoe, wat, wanneer
25-03-2015 | WWZ; leuker kunnen we het niet maken!
13-02-2015 | Proeftijdontslag zwangere medewerkster
02-02-2015 | Ontslag na Facebook bericht; Social Media protocol?
21-01-2015 | Algemene voorwaarden; toepasselijkheid, terhandstelling en vernietiging
14-01-2015 | Transitievergoeding; ook voor seizoenwerkers, geen overgangsrecht
30-12-2014 | Wijzigingen arbeidsrecht 1 januari 2015
17-11-2014 | Afwijkende afspiegeling in de zorg; hoe, wat, wanneer?
29-09-2014 | Redelijkheid en billijkheid; laatste strohalm of stevig houvast?
25-09-2014 | Geen verbetertraject? Geen ontslag!
11-09-2014 | Een ziekmelding om buikpijn van te krijgen...
04-09-2014 | Opzeggen van een agentuurovereenkomst; hoe werkt het?
22-08-2014 | Transitievergoeding; bent u voorbereid?
15-08-2014 | De VAR verklaring op de schop
06-08-2014 | Er is beslag gelegd, wat nu?
31-07-2014 | De klachtplicht: Speak now or forever hold your peace
23-06-2014 | Buitengerechtelijke incassokosten: de veertiendagenbrief is voldoende
16-06-2014 | Getuigschrift; wat moet, mag en kan
12-06-2014 | Buitengerechtelijke incassokosten
04-06-2014 | Uitstel Wet Werk en Zekerheid; afstel?
26-05-2014 | Minimumloon; aanpassing per 1 juli 2014
Show Comments