Laatste blog-berichten

Instellen mondkapjesplicht gerechtvaardigd?

31-03-2021 - Nu de Covid 19 maatregelen langzaam aan weer iets meer mogelijkheden aan ondernemers bieden om te ondernemen, komen daar tegelijkertijd zaken bij om de hoek kijken als gezondheidsrisico’s voor werknemers en veiligheid op de werkvloer. Veiligheid op werkvloer tijdens corona Vragen die dagelijks opkomen zijn o.a.; Hoe gaan werkgever en werknemer samen met de veiligheid en gezondheidsrisico's om?Wat mag een werkgever van een werknemer ve... (lees verder)


Studiekosten terugvorderen; hoe, wat, waar

12-03-2021 - Maatwerk Advocaten krijgt van zowel werkgevers als werknemers regelmatig de vraag of na een opzegging van de arbeidsovereenkomst, de door een werkgever betaalde studiekosten kunnen worden teruggevorderd. Een veelgehoord argument voor de terugvordering is, dat er investeringen zijn gepleegd ten behoeve van een werknemer, welke investeringen door de opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer “tot uitbetaling” komen bij een volge... (lees verder)


Recht op loon tijdens preventieve quarantaine?

17-11-2020 - Sinds de uitbraak van de Covid-19 pandemie in maart 2020 zijn er vanuit de overheid verschillende maatregelen opgelegd. Één hiervan is de preventieve quarantaine voor mensen die in nauw contact zijn geweest met een persoon die Covid-19 klachten heeft of werkelijk besmet is. RIVM richtlijnen Uitgangspunt in de RIVM richtlijnen is dat een werknemer in (preventieve) quarantaine gaat als een gezinslid of huisgenoot Covid-19 klachten heeft of... (lees verder)


Bedrijfseconomisch ontslag tijdens de coronacrisis

19-05-2020 - Sinds de uitbraak van het Coronavirus in maart 2020 zijn er tal van steunmaatregelen door de overheid ingevoerd. Deze maatregelen blijken in de praktijk veelal niet voldoende om een werkgever het hoofd boven water te laten houden. Werkvermindering en lagere omzet Nu het Coronavirus, naar het zich laat aanzien, de economie nog lange(re) tijd zal beperken, beraden meer en meer werkgevers zich op de toekomst. Één van de maatregelen ... (lees verder)


Payroll constructie - Omzeilen ketenregeling door sluiten uitzendovereenkomst; mag dat?

15-04-2020 - Op 21 februari 2020 heeft de Hoge Raad zich gebogen over de vraag of drie elkaar opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten, gevolgd door een aansluitende tijdelijke uitzendovereenkomst bij een payroll bedrijf, leidt tot het ontstaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met de oorspronkelijke werkgever. In dit geval een Taxibedrijf. In de casus die aan de Hoge Raad werd voorgelegd was er sprake van een ongewijzigde voortzetting v... (lees verder)


Discriminatie; een kostbaar verhaal!

26-03-2020 - Op 30 januari 2020 heeft de kantonrechter Eindhoven zich uitgesproken over de vraag of de werkgever verboden onderscheid heeft gemaakt bij haar besluit om de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van een (vrouwelijke) werknemer niet te verlengen. Feiten Wat deed zich voor? De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, welke arbeidsovereenkomst is aangegaan voor de duur van 1 jaar en eindigt op 1 mei 2019. Werknemer heeft... (lees verder)


Slapend dienstverband: Werkgever moet schadevergoeding betalen

23-01-2020 - Er is de afgelopen maanden veel te doen geweest over het slapende dienstverband. Op 9 januari 2020 sprak ook het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch zich over het slapende dienstverband uit. In deze kwestie weigerde de werkgever het slapende dienstverband van de langdurig arbeidsongeschikte werknemer, ondanks een verzoek van de werknemer daartoe, op te zeggen althans te beëindigen met betaling van de transitievergoeding. De werknemer legde d... (lees verder)


De Hoge Raad doet uitspraak!

12-11-2019 - In de voorgaande blogs is uitvoerig aandacht besteed aan het ‘slapende dienstverband’. Nadat er afgelopen maanden tal van verschillende, en soms zelfs tegenstrijdige, uitspraken zijn gedaan over het slapende dienstverband, heeft de Kantonrechter Roermond, prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. Kern van deze prejudiciële vragen was, of er op de werkgever een plicht rust om in te stemmen met een voorstel van de werknemer tot be... (lees verder)


Slapende dienstverbanden: De A-G geeft advies

01-10-2019 - In de vorige blog van 9 mei 2019 is veel aandacht besteed aan de betekenis van een slapend dienstverband en de prejudiciële vragen die door de kantonrechter Roermond aan de Hoge Raad zijn voorgelegd. De antwoorden op deze prejudiciële vragen laten nog even op zich wachten, maar de Advocaat - Generaal heeft inmiddels wel zijn advies met de Hoge Raad gedeeld. In deze blog zullen een aantal recente uitspraken die betrekking hebben op het slapende... (lees verder)


Slapend dienstverband; de Hoge Raad aan zet

09-05-2019 - Hoeveel nachtjes slapen nog? In de vorige blog van 29 april 2019 is aandacht besteed aan de ontwikkelingen in de rechtspraak omtrent het slapend dienstverband. Hierbij kwamen onder meer de volgende vraag aan bod: Kan een werkgever verplicht worden om na twee jaar arbeidsongeschiktheid van de werknemer de arbeidsovereenkomst met de zieke werknemer op te zeggen?Handelt een werkgever ernstig verwijtbaar door de arbeidsovereenkomst na twee jaa... (lees verder)


Oudere blogberichten

29-04-2019 | Slapend dienstverband; de rechtspraak verdeeld
16-04-2019 | Ontslagen vóór aanvang van de arbeidsovereenkomst
13-03-2019 | Publicatie Regeling compensatie transitievergoeding
09-11-2018 | Hèt najaarsseminar op 19 november 2018
13-09-2018 | Is ex-werkgever aansprakelijk na afgeven (negatieve) referentie?
15-08-2018 | Compensatie transitievergoeding langdurig arbeidsongeschikte werknemers
26-06-2018 | Sollicitanten ‘screenen’ op social media, mag dat?
03-05-2018 | Vakantiedagen zieke werknemer na 2 jaar ziekte
28-02-2018 | Ontslagrecht in 2019 aangepast?
07-02-2018 | Wijzigingen arbeidsrecht pas in 2019?
30-10-2017 | Seminar “Incasseren doe je zo! Tips voor de ondernemer”
19-10-2017 | Wijziging minimumlonen per 1 januari 2018
09-10-2017 | Opvolgend werkgeverschap weg contracteren; Kan dat?
11-01-2017 | Wijziging op arbeidsovereenkomst; nieuwe schakel in keten?
23-12-2016 | Goede feestdagen & succesvol 2017!
25-11-2016 | Roken van een joint: ontslag op staande voet?
31-10-2016 | Werknemer overlijdt voor ontbindingsdatum; transitievergoeding?
27-09-2016 | 1 oktober 2016 Vrouw en Visie Beurs
31-08-2016 | Startmoment bedenktermijn beëindigingsovereenkomst
12-08-2016 | Gevolgen niet nakomen re-integratie verplichtingen bij ziekte
29-03-2016 | Algemene voorwaarden; kleine moeite, groot plezier!
08-10-2015 | Promotiedagen Martiniplaza
24-09-2015 | Billijke vergoeding
04-09-2015 | Vals curriculum vitae
28-08-2015 | Zwaarwegend bedrijfsbelang
20-08-2015 | Betwisting handtekening, op wie rust de bewijslast van de echtheid?
30-06-2015 | De aanzegverplichting en aanzegvergoeding
19-06-2015 | Afbreken van onderhandelingen
15-06-2015 | WWZ; de wijzigingen per 1 juli 2015 op een rij!
22-05-2015 | VAR, BGL of toch een modelovereenkomst?
04-05-2015 | Flexibel werken
21-04-2015 | De aanzegtermijn; hoe, wat, wanneer
25-03-2015 | WWZ; leuker kunnen we het niet maken!
13-02-2015 | Proeftijdontslag zwangere medewerkster
02-02-2015 | Ontslag na Facebook bericht; Social Media protocol?
21-01-2015 | Algemene voorwaarden; toepasselijkheid, terhandstelling en vernietiging
14-01-2015 | Transitievergoeding; ook voor seizoenwerkers, geen overgangsrecht
30-12-2014 | Wijzigingen arbeidsrecht 1 januari 2015
17-11-2014 | Afwijkende afspiegeling in de zorg; hoe, wat, wanneer?
29-09-2014 | Redelijkheid en billijkheid; laatste strohalm of stevig houvast?
Show Comments