Laatste blog-berichten

Fijne feestdagen!

20-12-2022 - Maatwerk Advocaten dankt al haar relaties voor de fijne samenwerking in het afgelopen jaar en wenst iedereen fijne feestdagen en een goed & succesvol 2023! Ook in het nieuwe jaar staan wij u graag weer met raad en daad bij! Specialisten Arbeidsrecht & Contractenrecht Maatwerk Advocaten adviseert op het gebied van het Arbeidsrecht, Ontslagrecht en Contractenrecht! Wij staan ondernemers, particulieren, werkgevers en werknemers... (lees verder)


Boete na mondeling aanzeggen arbeidsovereenkomst?

21-10-2022 - De Hoge Raad doet uitspraak! Op 7 oktober 2022 heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over het al dan niet verschuldigd zijn van de aanzegboete na een mondelinge aanzegging door de werkgever. Hoe was het ook alweer met de aanzegplicht? De hoofdregel is dat een werkgever op grond van artikel 7:668 lid 1 BW uiterlijk een (1) maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt, schriftelijk de werknemer moet informeren over het a... (lees verder)


M.i.v. 2 augustus 2022 nieuwe regeling Betaald ouderschapsverlof

15-09-2022 - Sinds 2 augustus 2022 is de ouderschapsverlofregeling zoals die alom bekend is, uitgebreid met een zekere periode betaald ouderschapsverlof. Onbetaald ouderschapsverlof Werknemers hadden en hebben al sinds jaar en dag recht op onbetaald ouderschapsverlof. Dit is een bij zowel werkgevers als werknemers bekende verlofvorm, die kan worden ingezet door ouders met kinderen tot hun kind 8 jaar oud is. Een werknemer heeft recht op ouderschapsverl... (lees verder)


Wetswijziging 1 augustus 2022 - Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

10-06-2022 - Per 1 augustus 2022 treedt de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Deze nieuwe wet heeft de nodige gevolgen voor arbeidsovereenkomsten en de informatieplicht die op werkgevers rust. Wat gaat er veranderen? Er staan o.a. veranderingen op stapel op het vlak van: Het nevenwerkzaamhedenbeding;Het studiekostenbeding;Oproepkrachten, waarbij de werkgever in de arbeidsovereenkomst bij oproep... (lees verder)


De bedenktermijn vanuit werknemersperspectief

29-11-2021 - Bedenktermijn: Een vraag die regelmatig bij Maatwerk Advocaten op het inloopspreekuur door werknemers wordt gesteld is “Ik wil van mijn beëindigingsovereenkomst af maar ik heb al getekend, wat nu?” Het kan iedereen overkomen, de werkgever wil de arbeidsovereenkomst beëindigen. Dit kan veel emoties met zich meebrengen. Bovenop deze emoties moet er dan vaak snel, voor het einde van de maand, een vaststellingsovereenkomst worden getekend.&... (lees verder)


Verkoudheidsklachten; corona ontslag gerechtvaardigd?

29-09-2021 - Op 6 augustus 2021 deed de kantonrechter Dordrecht uitspraak op een door de werkgever ingediend verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, omdat de werknemer met verkoudheidsklachten op het werk was verschenen en ondanks verschillende verzoeken van collega’s niet naar huis was gegaan. Daarnaast stelde de werkgever dat er een verstoorde arbeidsverhouding was ontstaan door het handelen en het gedrag van de werknemer, waarbij collega... (lees verder)


Opzegging door werknemer; hoe ver reikt de onderzoekplicht?

02-09-2021 - Een conflict over de wens van de werknemer om thuis te werken in verband met Covid-19 en de woorden “jullie zoeken het maar uit, ik vertrek", waren in februari 2021 de start van een stevige juridische discussie tussen de werkgever en de werknemer van een verkeersschool. Onderwerp van de discussie was de vraag of de werkgever uit de woorden van de werknemer mocht opmaken dat deze ontslag had genomen. De werkgever meende van wel. De werkneme... (lees verder)


Per 1 juli 2021 wijziging Wet Arbeidsmarkt in Balans

18-08-2021 - Zoals werkgevers en werknemers zullen weten is per 1 januari 2020 de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking getreden. Deze nieuwe wet bracht zowel voor werkgevers als werknemers de nodige wijzigingen met zich mee. Rechtspositie oproepkracht De gedachte achter de Wet Arbeidsmarkt in Balans (hierna te noemen: WAB) was (en is) om de rechtspositie van de oproepkracht te verstevigen en deze groep werknemers meer (rechts)zekerheid te bieden. Mini... (lees verder)


Geen compensatie, geen transitievergoeding?

03-08-2021 - Sinds de Xella-uitspraak van de Hoge Raad op 8 november 2019 zijn veel slapende dienstverbanden op verzoek van langdurige zieke werknemers met wederzijds goedvinden beëindigd na 104 weken arbeidsongeschiktheid. In deze uitspraak is namelijk door de Hoge Raad bepaald dat de werkgever onder omstandigheden verplicht is om na twee jaar arbeidsongeschiktheid in te stemmen met een voorstel van de werknemer om de arbeidsovereenkomst te beëindigen ond... (lees verder)


Instellen mondkapjesplicht gerechtvaardigd?

31-03-2021 - Nu de Covid 19 maatregelen langzaam aan weer iets meer mogelijkheden aan ondernemers bieden om te ondernemen, komen daar tegelijkertijd zaken bij om de hoek kijken als gezondheidsrisico’s voor werknemers en veiligheid op de werkvloer. Veiligheid op werkvloer tijdens corona Vragen die dagelijks opkomen zijn o.a.; Hoe gaan werkgever en werknemer samen met de veiligheid en gezondheidsrisico's om?Wat mag een werkgever van een werknemer ve... (lees verder)


Oudere blogberichten

12-03-2021 | Studiekosten terugvorderen; hoe, wat, waar
17-11-2020 | Recht op loon tijdens preventieve quarantaine?
19-05-2020 | Bedrijfseconomisch ontslag tijdens de coronacrisis
15-04-2020 | Payroll constructie - Omzeilen ketenregeling door sluiten uitzendovereenkomst; mag dat?
26-03-2020 | Discriminatie; een kostbaar verhaal!
23-01-2020 | Slapend dienstverband: Werkgever moet schadevergoeding betalen
12-11-2019 | De Hoge Raad doet uitspraak!
01-10-2019 | Slapende dienstverbanden: De A-G geeft advies
09-05-2019 | Slapend dienstverband; de Hoge Raad aan zet
29-04-2019 | Slapend dienstverband; de rechtspraak verdeeld
16-04-2019 | Ontslagen vóór aanvang van de arbeidsovereenkomst
13-03-2019 | Publicatie Regeling compensatie transitievergoeding
09-11-2018 | Hèt najaarsseminar op 19 november 2018
13-09-2018 | Is ex-werkgever aansprakelijk na afgeven (negatieve) referentie?
15-08-2018 | Compensatie transitievergoeding langdurig arbeidsongeschikte werknemers
26-06-2018 | Sollicitanten ‘screenen’ op social media, mag dat?
03-05-2018 | Vakantiedagen zieke werknemer na 2 jaar ziekte
28-02-2018 | Ontslagrecht in 2019 aangepast?
07-02-2018 | Wijzigingen arbeidsrecht pas in 2019?
30-10-2017 | Seminar “Incasseren doe je zo! Tips voor de ondernemer”
19-10-2017 | Wijziging minimumlonen per 1 januari 2018
09-10-2017 | Opvolgend werkgeverschap weg contracteren; Kan dat?
11-01-2017 | Wijziging op arbeidsovereenkomst; nieuwe schakel in keten?
23-12-2016 | Goede feestdagen & succesvol 2017!
25-11-2016 | Roken van een joint: ontslag op staande voet?
31-10-2016 | Werknemer overlijdt voor ontbindingsdatum; transitievergoeding?
27-09-2016 | 1 oktober 2016 Vrouw en Visie Beurs
31-08-2016 | Startmoment bedenktermijn beëindigingsovereenkomst
12-08-2016 | Gevolgen niet nakomen re-integratie verplichtingen bij ziekte
29-03-2016 | Algemene voorwaarden; kleine moeite, groot plezier!
08-10-2015 | Promotiedagen Martiniplaza
24-09-2015 | Billijke vergoeding
04-09-2015 | Vals curriculum vitae
28-08-2015 | Zwaarwegend bedrijfsbelang
20-08-2015 | Betwisting handtekening, op wie rust de bewijslast van de echtheid?
30-06-2015 | De aanzegverplichting en aanzegvergoeding
19-06-2015 | Afbreken van onderhandelingen
15-06-2015 | WWZ; de wijzigingen per 1 juli 2015 op een rij!
22-05-2015 | VAR, BGL of toch een modelovereenkomst?
04-05-2015 | Flexibel werken
Show Comments