Concurrentiebeding

> Ga terug naar meer informatie bij ontslag voor werkgevers

Als werkgever kunt u er belang bij hebben om uw werkgebied, know how, en productkennis af te willen schermen voor de concurrent.  Om die reden kunt u een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst opnemen. U wilt niet dat uw werknemer met de kennis die is opgedaan bij uw bedrijf, bij uw directe concurrent gaat werken. Daarvoor heeft u uw werknemer niet opgeleid!

Het is van groot belang een concurrentiebeding goed te formuleren, zodat u er als werkgever ook iets aan heeft als de werknemer bij u vertrekt.

Zwaarwegend bedrijfsbelang

Per 1 januari 2015 mag in contracten voor bepaalde tijd geen concurrentiebeding en / of relatiebeding meer worden opgenomen, tenzij er een zwaarwegend bedrijfsbelang is voor u als werkgever. In de arbeidsovereenkomst moet in dat geval expliciet benoemd en gemotiveerd worden waar dit zwaarwegende belang op ziet. Neemt u in de arbeidsovereenkomst geen schriftelijke motivering van het zwaarwegende bedrijfsbelang op, dan is het concurrentiebeding niet rechtsgeldig.

De wetgever stelt hoge eisen aan de formulering van het zwaarwegend bedrijfsbelang. Kijkt u dan ook samen met een Maatwerk Advocaat hoe u het concurrentiebeding en /of relatiebeding alsook de formulering van het zwaarwegend bedrijfsbelang handen en voeten kunt geven, zodat dit bij een rechter stand houdt.

Wat staat er in een concurrentiebeding?

  1. Het type nieuwe werkgever waar de werknemer niet mag gaan werken.
  2. Het soort werkzaamheden dat de werknemer niet mag uitvoeren bij een andere werkgever.
  3. De plaats/regio, soms met kilometers genoemd, waar de werknemer niet mag werken.
  4. Over de periode dat de werknemer al deze verboden werkzaamheden niet mag doen.

Heeft uw werknemer het concurrentiebeding / relatiebeding overtreden?

Heeft u vast gesteld dat uw ex werknemer het concurrentiebeding en/of relatiebeding aan de laars lapt, dan helpen wij u graag! Maatwerk Advocaten voert regelmatig procedures bij de rechter over het handhaven en naleven van het concurrentiebeding en/of relatiebeding door werknemers.

In een kort geding procedure kunnen wij voor u het staken van de concurrerende activiteiten vorderen op straffe van een aan de werknemer op te leggen boete. De arbeidsrechtadvocaten van Maatwerk Advocaten hebben hier veel ervaring mee en helpen u dan ook graag!

Opstellen Concurrentie – & Relatiebeding

Wij stemmen graag met u af waar het concurrentiebeding in uw organisatie aan moet voldoen. Het opstellen van een concurrentiebeding met daaraan gekoppeld een boete, voor het geval het concurrentiebeding wordt overtreden, is precisiewerk. Het is Maatwerk!

Een relatiebeding lijkt op een concurrentiebeding: uw (ex) werknemer mag dan geen ‘klanten meenemen’ of benaderen van uw organisatie.

Maatwerk Advocaten heeft al voor veel bedrijven op maat gesneden concurrentie- en relatiebedingen met stevig boetebeding opgesteld.

Vaste prijzen

Wilt ook u uw concurrentiebeding en/of relatiebeding met boetebeding opnieuw laten opstellen of laten toetsen of deze nog voldoet aan de maatstaven die de wet en de rechter er aan stelt, neem dan gerust contact met ons op.

Maatwerk Advocaten gaat graag vrijblijvend met u het kennismakingsgesprek aan om te kijken wat wij concreet voor u kunnen betekenen. Wij hanteren vaste tarieven voor het opstellen en toetsen van een concurrentiebeding en/of relatiebeding met boetebeding.

Ons telefoonnummer: 050 – 7600 900

E-mail: info@maatwerk-advocaten.nl

Show Comments