Conservatoir beslag

Om zeker te zijn dat u als schuldeiser bij een gunstige uitslag in een gerechtelijke procedure ook verhaal kan halen op de schuldenaar, kan nog voordat een procedure is gestart beslag worden gelegd  op bezittingen van de schuldenaar door middel van conservatoir beslag.

Voor conservatoir beslag is toestemming van de bevoegde voorzieningenrechter nodig. Om die toestemming te krijgen moet een  verzoekschrift worden ingediend.

Wat kan een Maatwerk Advocaat voor u doen?

 • Het opstellen van het verzoekschrift tot leggen van beslag met gemotiveerde uitleg waarom het beslag nodig is;
 • Uw vordering begroten, zodat er voor het juiste bedrag beslag gelegd wordt (meestal hoofdsom + 30%);
 • Het schriftelijk reageren op eventuele verweren van de schuldeiser;
 • Inschakelen van de deurwaarder om het beslag te leggen en uit te voeren;
 • Het binnen 14 dagen opstellen van de vereiste dagvaarding na beslaglegging;
 • Het schriftelijk reageren op het eventuele verweer van de schuldenaar in de procedure;
 • Het toelichten tijdens een zitting bij de rechter waarom de vordering aan u betaald moet worden.

Waar wilt u beslag op leggen?

Er zijn verschillende soorten veel voorkomende conservatoire beslagen:

 • Beslag op roerende zaken, bijvoorbeeld op auto’s
 • Beslag op aandelen op naam en effecten op naam die geen aandelen zijn
 • Derdenbeslag, bijvoorbeeld op de bankrekening van de schuldenaar;
 • Eigen beslag, bijvoorbeeld wanneer u en een andere partij over en weer schuldeiser zijn;
 • Beslag op onroerende zaken, bijvoorbeeld het huis van de schuldenaar;
 • Beslag op (plezier-) vaartuigen/schepen.

Conservatoir beslag is ook vaak een effectief drukmiddel. Niet in het minst door het verrassingseffect. De schuldenaar wordt zonder waarschuwing vooraf geconfronteerd met een beslag. Vaak resulteert beslaglegging dan ook in betaling van de vordering of een betalingsregeling.

Vaste prijzen

Maatwerk Advocaten hanteert een scherp tarief van € 450,00 exclusief btw voor het opstellen en indienen van een verzoekschrift voor het verkrijgen van verlof voor het leggen van beslag, daarnaast bent u griffierecht en deurwaarderskosten verschuldigd. Het griffierecht bedraagt voor bedrijven € 608,00 en voor particulieren € 282,00. De deurwaarderskosten zijn afhankelijk van het soort conservatoir beslag dat gelegd wordt. Meestal wordt op een verzoekschrift beslist zonder dat partijen worden gehoord. In uitzonderlijke gevalllen vindt een hoorzitting plaats. Voor het voorbereiden en bijwonen van een hoorzitting in het arrondissement Noord-Nederland hanteert Maatwerk Advocaten een tarief van € 400,00 exclusief btw.

De kosten van beslaglegging kunnen (vrijwel) volledig worden verhaald op de schuldenaar. Een Maatwerk Advocaat adviseert u graag over de mogelijkheden van beslaglegging. Neemt u gerust vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek of meer informatie.

050 – 7600 900 of info@maatwerk-advocaten.nl  

Show Comments