Advocaat Contractenrecht Groningen

Advocaat Contractenrecht Groningen

Het contractenrecht is alledaags recht. Iedereen heeft te maken met contracten. Bijvoorbeeld bij koop, het aangaan van een huurovereenkomst, het afsluiten van een krediet of als u een dienstverlener inschakelt. Kortom, iedereen heeft – bewust of onbewust – dagelijks te maken met het contractenrecht.

Opstellen van duidelijke contracten

De meeste overeenkomsten of contracten behoren zo tot de dagelijkse routine dat er niet eens meer bij stil wordt gestaan. Veel van die contracten worden dan ook mondeling afgesloten. Maar naarmate het contractuele belang groter wordt, en het onderwerp waarover wordt gecontracteerd complexer, wordt toch vaak gekozen voor schriftelijke vastlegging van gemaakte afspraken. Het contract verdwijnt vervolgens in een lade, om er pas weer uit te worden gehaald als er problemen ontstaan. Dit kan pas jaren later zijn. Niemand die dan nog precies weet wat partijen voor ogen heeft gestaan. Het komt dan ook vaak voor dat de contractspartijen een heel andere opvatting hebben over hoe de tekst van een contract moet worden uitgelegd. Zeker omdat de tekst van een contract vaak lang en ingewikkeld is.

Het komt er dus op aan de gemaakte afspraken in duidelijke, niet voor tweeërlei uitleg vatbare, bewoordingen vast te leggen. Maatwerk Advocaten is gespecialiseerd in het opstellen van contracten zonder poespas en met oog voor de dagelijkse praktijk. Een overeenkomst moet voldoen aan alle wettelijke voorwaarden, maar bovenal moet een contract helder en duidelijk zijn.

Maatwerk Advocaten

Maatwerk Advocaten is uw partner bij het opstellen en beoordelen van:

–         huurovereenkomsten
–         franchiseovereenkomsten
–         algemene voorwaarden
–         koopovereenkomsten
–         licentieovereenkomsten
–         arbeidsovereenkomsten
–         overeenkomsten van opdracht (aanneming van werk, dienstverlening)
–         samenwerkingsovereenkomsten

Daarnaast kan Maatwerk Advocaten u bijstaan als uw contractspartij de afspraken niet nakomt. Bel voor meer informatie over contracten of voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek met een contractspecialist van Maatwerk Advocaten telefoonnummer 050 – 7600 900. Binnen 24 uur een afspraak vinden wij normaal.

Advocaat Contractenrecht Groningen

Advocaat Contractenrecht Groningen

Advocaat Contractenrecht Groningen

Show Comments