Diederik Maat

diederikDiederik Maat is geboren in Zwolle, heeft zijn jeugd goeddeels doorgebracht in het Noorden en heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit Maastricht. Na zijn studie is hij teruggekeerd naar het Noorden en daar al weer ruim zeven jaar werkzaam in de advocatuur. Diederik heeft als jurist en advocaat ervaring opgedaan bij twee advocatenkantoren in Groningen en omgeving. Eerst in de algemene praktijk, met de nadruk op verbintenissenrecht en daarna ruim vier jaar bij een kantoor dat zich volledig richt op het ondernemingsrecht. Daar heeft hij ondernemers bijgestaan op verschillende gebieden. Zowel bij advieswerk als in procedures.

Diederik heeft ruime ervaring in het contractenrecht, zowel in het opstellen van overeenkomsten, het beoordelen daarvan alsmede het procederen over verschillende typen overeenkomsten. Onder meer  op het gebied van huur, franchise, (consumenten)koop, geldlening en de overeenkomst van opdracht.  Daarnaast heeft Diederik zich toegelegd op de incasso van geldvorderingen, conservatoir beslag en het verweer daar tegen en is hij goed thuis in het arbeidsrecht.

Diederik is voorzitter van de Stichting Opleidingen der Vier Voormalige Noordelijke Balies, bestuurslid van het Wijkcomité Helpman en is betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse kunstmarkt. Ook organiseert hij seminars en workshops. Zijn interesses en vrijetijdsbesteding omvatten de cultuur en historie van Stad en Ommeland, politiek en staatsrecht, wijn en spijs en ter compensatie loopt hij graag hard. Maar bovenal is Diederik een liefhebber van het vak, een advocaat in hart en nieren.

Diederik zelf aan het woord:

“Ik sta cliënten bij op verschillende gebieden. Zowel bij het beoordelen, adviseren en opstellen van contracten als in het arbeidsrecht en de incasso van vorderingen. Een minnelijke regeling verdient vaak de voorkeur, maar soms is het nodig om met krachtige middelen, zoals het leggen van beslag of het aanvragen van het faillissement, het doel voor mijn cliënt te bereiken. Ik probeer bij elke zaak de juiste aanpak en de passende maatregelen te kiezen. Met dezelfde gedrevenheid voer ik voor cliënten verweer.”

Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten

Diederik Maat heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied Huurrecht en Verbintenissenrecht geregistreerd.

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op het geregistreerde rechtsgebied.

Aanbevelingen

Cliënten over Diederik

“Als bureau proberen we altijd te zoeken naar een ‘interne’ oplossing met een relatie. In Diederik hebben we een betrouwbare partner gevonden, die inziet dat uitbesteden een reden heeft, maar dat een klantrelatie ook belangrijk is. Na een eerste succesvolle case, hebben we inmiddels meerdere zaken uitbesteed. Diederik schakelt snel, is efficiënt en daarnaast vooraf reëel in de haalbaarheid/kosten-opbrengsten.”

Werner Danhof, SLASH2

“Nooit gedacht dat een advocaat onze vordering kon incasseren. Nadat we geen succes hadden behaald bij het betaald krijgen van een vordering, hebben we logischerwijs een incassobureau hiervoor in de hand genomen. Ook dit bleek een traject zonder succes en zonder daadkracht. Bij Maatwerk Advocaten veranderde de aanpak. Na een verkennend en verhelderend gesprek heeft Diederik het incassotraject op zich genomen. Door gestructureerd en adequaat optreden heeft hij ons hier wèl doorheen geholpen. Correct, doortastend en met succes.

W. Laicht, NIO Communicatie

Oud collega over Diederik

“Ik heb Diederik ervaren als een fijne collega, kordaat en met grip op de materie. Ik kan hem van harte aanbevelen.”

E-Mail Diederikmaat@maatwerk-advocaten.nl Diederik Maatop LinkedIn

Show Comments