Disclaimer

Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing zowel op alle bezoeken aan en het gebruik van deze website als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze website worden aangeboden.

Informatie en uitsluiting aansprakelijkheid

Maatwerk Advocaten stelt gegevens op deze website alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie, deze informatie dient niet te worden beschouwd als juridisch advies. Hoewel Maatwerk Advocaten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de website verstrekte informatie, garandeert zij niet dat deze informatie actueel en vrij is van fouten en/of onvolkomenheden.

Maatwerk Advocaten aanvaardt kortom geen enkele aansprakelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar andere websites, die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Maatwerk Advocaten. Maatwerk Advocaten geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat wij de inhoud daarvan onderschrijven. Hyperlinks zijn uitsluitend opgenomen in het kader van de informatieverstrekking aan de bezoeker van de website.

Maatwerk Advocaten maakt geen gebruik van cookies, Google Analytics of een andere webanalyse-service. Er bestaat ook niet de mogelijkheid om persoons- of contactgegevens via onze website te verstrekken of achter te laten.

Daar waar wij op onze website hyperlinks hebben opgenomen naar websites van derden, geldt dat indien u deze websites bezoekt, de privacy policy van deze derde partijen, en niet die van Maatwerk Advocaten, van toepassing is op de activiteiten die op u deze websites verricht en de informatie die u daar verstrekt, achterlaat of anderszins openbaar maakt.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Maatwerk Advocaten of bij derden, die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Maatwerk Advocaten. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Maatwerk Advocaten.

Show Comments