Faillissementsaanvraag

Uw vordering innen

Als u een vordering heeft op een schuldeiser, dan wilt u deze natuurlijk graag betaald zien! In de wet wordt daarin op verschillende manieren voorzien. Een van die manieren is de faillissementsaanvraag.

In de wet is bepaald dat op verzoek van een schuldeiser een schuldenaar failliet kan worden verklaard. Voorwaarde is dat de schuldenaar,  zoals dat heet, “in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen”. Oftewel, twee of meer schuldeisers worden door de schuldenaar niet betaald.

Naast uw vordering moet er dus altijd sprake zijn van nog tweede  schuld, een zogenoemde steunvordering. Om een faillissement aan te kunnen vragen is het niet nodig dat deze tweede schuldeiser u helpt om het faillissement aan te vragen. Voldoende is dat er een tweede schuldeiser of steunvordering is en dit bij de rechter aannemelijk kan worden gemaakt.

Vaak helpt de aankondiging van een faillissementsaanvraag al om alsnog betaling van uw vordering te krijgen.

Alsnog betalen?

De schuldenaar die wordt geconfronteerd met een faillissementsaanvraag zal normaal gesproken willen voorkomen dat hij failliet gaat. Een faillissement heeft grote gevolgen. De schuldenaar zal er in de regel dan ook voor kiezen om de vordering alsnog te betalen.

Maatwerk Advocaten helpt u graag om de gemaakte afspraken goed vast te leggen, zodat er ook werkelijk betaald gaat worden!

Wat kan een Maatwerk Advocaat voor u doen?

  • Het opstellen van het verzoekschrift voor faillissement;
  • Het opvragen van alle originele uittreksels uit het handelsregister of het GBA;
  • De oproeping van de schuldenaar;
  • Het (schriftelijk) reageren op eventuele verweren van de schuldeiser;
  • Het toelichten tijdens een zitting bij de rechter waarom het faillissement moet worden uitgesproken;
  • Het waar noodzakelijk treffen van een betalingsregeling, met goede vastlegging van de betaalafspraken.

Insteek is dat u er geen omkijken naar heeft en uw vordering wordt betaald. U heeft er geen omkijken meer naar!

Vaste prijzen

Maatwerk Advocaten hanteert een scherp tarief voor het voorbereiden, opstellen en indienen van een faillissementsaanvraag van € 650,00 exclusief btw, griffierecht en de kosten van het opvragen van originele uittreksels. Vaak is de indiening van het verzoek en de oproeping van de debiteur voldoende om betaling te verkrijgen. In andere gevallen is een zitting noodzakelijk. Voor het voorbereiden en bijwonen van een zitting in het arrondissement Noord-Nederland hanteert Maatwerk Advocaten een tarief van € 200,00 exclusief btw en de kosten van oproeping van de schuldenaar door de deurwaarder.

De kosten van het aanvragen van het faillissement worden zo veel mogelijk verhaald op de debiteur. Een Maatwerk Advocaat adviseert u graag over de mogelijkheden van het aanvragen van het faillissement van uw debiteur. Bel voor meer informatie over de incasso van uw vorderingen of het aanvragen van faillissement vrijblijvend met een Maatwerk Advocaat. Wij maken dan graag een afspraak met u voor een gratis kennismakingsgesprek.

Ons telefoonnummer: 050 – 7600 900

E-mail: info@maatwerk-advocaten.nl

Show Comments