Flexibele arbeidsovereenkomst

> Ga terug naar meer informatie bij ontslag voor werkgevers

In veel beroepsgroepen wordt gebruik gemaakt van flexibele contracten. Bijvoorbeeld in de Zorg en Welzijn, Taxi Vervoer, Onderwijs en Horeca. Het gaat dan vaak om contracten met weinig uren of uren verspreid over de dag of op afroepbasis.

Het gaat meestal om een nul-uren contract of om een min/max contract.

Nul-urencontract 

 • Als de werknemer wordt opgeroepen moet hij hier gehoor aan geven en aan het werk.
 • Er zijn van te voren met de werknemer geen afspraken gemaakt over het aantal te werken uren.
 • De werkgever betaalt in eerste instantie alleen over de gewerkte uren loon. Deze afspraak moet op papier staan en kan alleen gelden voor de eerste 6 maanden van de arbeidsovereenkomst.
 • Na 6 maanden wordt het loon betaald over het gemiddelde aantal gewerkte uren in de laatste 3 maanden.
 • Een nul-uren contract voor kan voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd worden gesloten.

Omvang Arbeidsovereenkomst

Let op: Als uw werknemer bijvoorbeeld in de maand januari 60 uren heeft gewerkt, in februari 40 uren en in maart 80 uren, dan heeft uw werknemer vanaf maart recht op gemiddeld 60 uren loon per maand. Ook als de werknemer in april maar 30 uur werkt. De wetgever noemt dat het rechtsvermoeden van de omvang van de arbeidsovereenkomst.

U kunt door dit rechtsvermoeden als werkgever voor onaangename (loon)verrassingen komen te staan. Laat u dus op voorhand goed informeren over uw rechten en plichten als werkgever bij een nul-urencontract.

Meer info?

Bel of e-mail voor meer informatie over het opstellen of toetsen van nul-urencontracten, vrijblijvend met een Maatwerk Advocaat. Wij maken dan graag een afspraak met u voor een gratis kennismakingsgesprek. 050 – 7600 900 of info@maatwerk-advocaten.nl

Min-Maxcontract 
 • U spreekt met de werknemer een minimum aantal te werken uren per week, maand of jaar (de garantie-uren af). Ook wordt afgesproken hoeveel uur de werknemer maximaal oproepbaar is. (min-max)
 • Het afgesproken aantal minimum uren wordt altijd betaald, ook als de werknemer niet heeft gewerkt.
 • De werknemer moet tot het afgesproken maximum aantal oproepbare uren werken.
 • Het totaal aantal gewerkte uren wordt aan de werknemer uitbetaald.
 • Als de werknemer structureel meer uren werkt dan de afgesproken minimum-uren, dan kan dit gevolgen hebben voor de uren-omvang van de oproepovereenkomst. Bepalend daarvoor is het aantal uren dat u gemiddeld in de afgelopen drie maanden heeft gewerkt.
 • Min-maxcontract voor kan voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd worden gesloten.

Omvang Arbeidsovereenkomst

Let op: Als uw werknemer bijvoorbeeld in de maand januari 60 uren heeft gewerkt, in februari 40 uren en in maart 80 uren, dan heeft uw werknemer vanaf maart recht op gemiddeld 60 uren loon per maand. Ook als de werknemer in april maar 30 uur werkt. De wetgever noemt dat het rechtsvermoeden van de omvang van de arbeidsovereenkomst.

U kunt door dit rechtsvermoeden als werkgever voor onaangename (loon)verrassingen komen te staan. Laat u dus op voorhand goed informeren over uw rechten en plichten als werkgever bij een min-maxcontract

Meer info?

Bel voor meer informatie over het opstellen of toetsen van min-maxcontracten, vrijblijvend met een Maatwerk Advocaat. Wij maken dan graag een afspraak met u voor een gratis kennismakingsgesprek.

Ons telefoonnummer: 050 – 7600 900

E-mail: info@maatwerk-advocaten.nl

Show Comments