Flexibele arbeidsovereenkomst

> Ga terug naar meer informatie bij ontslag voor werknemers

Flexibele arbeidsovereenkomst

In veel beroepsgroepen wordt gebruik gemaakt van flexibele contracten. Bijvoorbeeld in de Zorg en Welzijn, Taxi Vervoer, Onderwijs en Horeca. Het gaat dan vaak om contracten met weinig uren of uren verspreid over de dag of op afroepbasis.

Het gaat dan meestal om een nul-uren contract of om een min/max contract.

Nul-urencontract

Een nul-urencontract herkent u als volgt.

 • Als u wordt opgeroepen moet u hier gehoor aan geven en aan het werk.
 • Er zijn van te voren met de werkgever geen afspraken gemaakt over het aantal te werken uren.
 • De werkgever betaalt in eerste instantie alleen over de gewerkte uren loon. Deze afspraak moet op papier staan en kan alleen gelden voor de eerste 6 maanden van de arbeidsovereenkomst.
 • Na 6 maanden wordt het loon betaald over het gemiddelde aantal gewerkte uren in de laatste 3 maanden.
 • Een nul-uren contract kan voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd worden gesloten.

Krijgt u waar u recht op heeft?

Veel werkgevers betalen niet het loon over het gemiddelde aantal gewerkte uren van de afgelopen 3 maanden. U moet hier als werknemer vaak zelf achteraan. Maatwerk Advocaten kan u daarbij helpen. Als u uw laatste 6 loonstroken meeneemt, dan kunnen wij voor u uitrekenen op hoeveel uren u gemiddeld recht heeft op loon. Vervolgens kunnen wij uw werkgever hierover een brief sturen en uw loon vorderen.De wetgever noemt dat het rechtsvermoeden van de omvang van de arbeidsovereenkomst.

Dit rechtsvermoeden kan van grote invloed zijn op de hoogte van een latere WW-uitkering en pensioenopbouw. Laat u dus goed informeren over uw rechten en vorder samen met een Maatwerk Advocaat eventueel nog niet uitbetaald loon.

Belt of e-mailt u gerust voor een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek op telefoonnummer 050 – 7600 900 of info@maatwerk-advocaten.nl. Wij kijken graag samen met u wat de mogelijkheden en kansen zijn.

Min-maxcontract

Een min-maxcontract herkent u als volgt.

 • U spreekt met de werkgever een minimum aantal te werken uren per week, maand of jaar (de garantie-uren af). Ook wordt afgesproken hoeveel uur u maximaal oproepbaar bent. (min-max)
 • Het afgesproken aantal minimum uren wordt altijd betaald, ook als u niet hebt gewerkt.
 • U moet tot het afgesproken maximum aantal oproepbare uren werken.
 • Het totaal aantal gewerkte uren wordt aan u uitbetaald.
 • Als u structureel meer uren werkt dan de afgesproken minimum-uren, dan kan dit gevolgen hebben voor de uren-omvang van de oproepovereenkomst. Bepalend daarvoor is het aantal uren dat u gemiddeld in de afgelopen drie maanden heeft gewerkt.
 • Min-maxcontract voor kan voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd worden gesloten.

Krijgt u waar u recht op heeft?

Veel werkgevers betalen niet het loon over het gemiddelde aantal gewerkte uren van de afgelopen 3 maanden. U moet hier als werknemer vaak zelf achteraan. Maatwerk Advocaten kan u daarbij helpen. Als u uw laatste 6 loonstroken meeneemt dan kunnen wij voor u uitrekenen op hoeveel uren u gemiddeld recht heeft op loon. Vervolgens kunnen wij uw werkgever hierover een brief sturen en uw loon vorderen.De wetgever noemt dat het rechtsvermoeden van de omvang van de arbeidsovereenkomst.

Dit rechtsvermoeden kan van grote invloed zijn op de hoogte van een latere WW-uitkering en pensioenopbouw. Laat u dus goed informeren over uw rechten en vorder samen met een Maatwerk Advocaat eventueel nog niet uitbetaald loon.

Belt of e-mailt u gerust voor een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek.

Ons telefoonnummer: 050 – 7600 900

E-mail: info@maatwerk-advocaten.nl

Show Comments