Franchiseovereenkomst

Als ondernemer kan het zeer interessant zijn om een door u uitgedachte formule / product verder uit te rollen, regionaal danwel landelijk. Dit kan door andere ondernemers het recht te verlenen om uw formule of product in de markt te zetten. Ook voor een (startende) ondernemer kan dit enorme kansen bieden!

Waar moet u opletten bij franchise?

De franchiseovereenkomst is een niet in de wet geregelde overeenkomst. Dit betekent dat in principe de algemene regels van het civiele recht van toepassing zijn. In Europees verband is wel het nodige geregeld op het gebeid van franchise. Ook in de rechtspraak neemt franchise een bijzondere positie in. Franchise is een bijzondere vorm van samenwerking tussen zelfstandige ondernemers/ondernemingen. Tussen franchisegever en franchisenemer.

Definitie franchiseovereenkomst

Er zijn veel definities van franchise of franchiseovereenkomst in omloop. De hoogste rechter in Nederland heeft de franchiseovereenko0mst als volgt gedefinieerd:

“Een franchiseovereenkomst is de overeenkomst waarbij de franchisegever de wederpartij, franchisenemer, tegen rechtstreekse of indirecte geldelijke vergoeding het recht verleent een franchiseonderneming te exploiteren voor de afzet van bepaalde type goederen en/of de verrichting van bepaalde diensten. Deze overeenkomst omvat tenminste verplichtingen met betrekking tot de mededeling door de franchisegever aan de franchisenemer van belangrijke know-how.”

Oftewel, de ondernemer die de formule heeft uitgedacht faciliteert de franchisenemer, waarvoor de franchisenemer jaarlijks of per maand een vergoeding betaalt, bijvoorbeeld een vooraf overeengekomen deel van de omzet.

Verplichtingen franchisegever-franchisenemer

Als u als ondernemers een franchise overeenkomst met elkaar wilt aangaan, dan is het van belang hier goede afspraken over te maken.

De verhouding franchisegever-franchisenemer is namelijk een veelzijdige, en veelal complexe, rechtsverhouding waarover na verloop van tijd vaak discussie ontstaat. Zo komt regelmatig de vraag op of de franchisegever bij achterblijvende omzetten van de franchisenemer, de franchisenemer nog wel kan verplichten om de op voorhand afgesproken hoeveelheden van een product af te nemen.

Daar komt bij dat de franchiseovereenkomst vaak wordt aangevuld met diverse bijlagen. Zo wordt een franchiseovereenkomst vaak gekoppeld aan een huurovereenkomst. Ook wordt vaak gewerkt met een (franchise)handboek waarin eveneens allerlei verplichtingen zijn opgenomen.

Duur van de franchiseovereenkomst

Een franchiseovereenkomst wordt meestal aangegaan voor een periode van vijf jaar met een optie tot verlenging van nog eens vijf jaar. Hoewel de franchisegever en de franchisenemer op papier beiden zelfstandig ondernemer zijn, wordt de vrijheid en daarmee de zelfstandigheid in werkelijkheid voor de duur van de franchiseovereenkomst verregaand beperkt. Er ontstaan over en weer ver strekkende verplichtingen.

Het is goed om te realiseren dat de partijen bij een franchiseovereenkomst voor de omzet en winst van elkaar afhankelijk zijn. Het maken van goede afspraken en nakoming van de wederzijdse verplichtingen is essentieel voor zowel de franchisegever als de franchisenemer. Anderzijds kunnen de gemaakte afspraken bij achterblijvend succes van de franchiseformule of teleurstellende omzet en winst van de franchisenemer als knellend worden ervaren.Een conflict ligt ook dan op de loer.

Maatwerk Advocaten adviseert en begeleidt u dan ook graag bij het aangaan en opstellen van franchiseovereenkomsten.

Wat kan een Maatwerk Advocaat voor u doen?

  • Het opstellen en beoordelen van franchiseovereenkomsten;
  • Het voeren van onderhandelingen over franchiseovereenkomsten;
  • Het procederen in geschillen over de franchise fee, wanprestatie, beëindiging, opzegging, ontbinding en nakoming;
  • Het gerechtelijk incasseren van achterstallige betalingen.

Dit zijn allemaal voorbeelden van zaken waar Maatwerk Advocaten voor u mee aan de slag kan. Hebt u vragen? Belt u gerust vrijblijvend voor meer informatie en een gratis kennismakingsgesprek.

Ons telefoonnummer: 050 – 7600 900

E-mail: info@maatwerk-advocaten.nl

Show Comments