Hoger beroep

> Ga terug naar meer informatie bij ontslag voor werkgevers

Sinds 1 juli 2015 is het voor de werknemer en werkgever mogelijk in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van het UWV WERKbedrijf en de kantonrechter.

Beroep na UWV WERKbedrijfprocedure

Wordt het verzoek tot het mogen opzeggen van de arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen of 104 ziekte, door het UWV WERKbedrijf afgewezen, dan kunt u als werkgever tegen deze uitspraak in beroep bij de kantonrechter. De kantonrechter beoordeelt het ontslagverzoek dan nogmaals.

Vervolgens kan tegen uitspraak van de kantonrechter nog weer in hoger beroep worden gekomen bij het Gerechtshof.

Bij een toekenning van de ontslagvergunning door het UWV WERKbedrijf, kan uw werknemer binnen 2 maanden na het eindigen van de arbeidsovereenkomst ook in beroep gaan bij de kantonrechter.

De werknemer kan dan onder meer:

  1. herstel van de arbeidsovereenkomst of
  2. een billijke vergoeding vorderen in rechte

Ook hiervoor geldt dat tegen deze uitspraak van de kantonrechter nog weer in hoger beroep kan worden gegaan bij het Gerechtshof.

Hoger beroep na procedure bij kantonrechter

Zowel de werknemer als de werkgever kunnen binnen 3 maanden na de uitspraak van de kantonrechter in hoger beroep gaan tegen de uitspraak bij het Gerechtshof.

Let op: Het hoger beroep schorst de uitspraak van de kantonrechter niet.

Meer info

Belt u voor meer informatie over de hoger beroep mogelijkheden vrijblijvend met een Maatwerk Advocaat danwel maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek. Wij kunnen dan samen met u kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

Show Comments