Hoger beroep

> Ga terug naar meer informatie bij ontslag voor werknemers

Sinds 1 juli 2015 is het voor de werknemer en werkgever mogelijk in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van het UWV WERKbedrijf en de kantonrechter.

Beroep na UWV WERKbedrijfprocedure

Bij een toekenning van de ontslagvergunning aan de werkgever door het UWV WERKbedrijf, kunt u binnen 2 maanden na het eindigen van de arbeidsovereenkomst in beroep gaan bij de kantonrechter.

U kunt dan onder meer:

  1. herstel van de arbeidsovereenkomst
  2. of een billijke vergoeding

vorderen in rechte.

Tegen deze uitspraak van de kantonrechter kan vervolgens nog weer in hoger beroep worden gegaan bij het Gerechtshof. Tegen een uitspraak van de kantonrechter moet binnen 3 maanden in hoger beroep worden gegaan.

Wordt het verzoek van uw werkgever tot het mogen opzeggen van de arbeidsovereenkomst door het UWV WERKbedrijf afgewezen, dan kan uw werkgever tegen deze UWV WERKbedrijf uitspraak in hoger beroep bij de kantonrechter. De kantonrechter beoordeelt het ontslagverzoek dan nogmaals.

Ook hiervoor geldt dat tegen uitspraak van de kantonrechter nog weer in hoger beroep kanworden gekomen bij het gerechtshof.

Hoger beroep na procedure bij kantonrechter

Zowel de werknemer als de werkgever kunnen binnen 3 maanden na de uitspraak van de kantonrechter met betrekking tot een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsverhouding in hoger beroep gaan bij het Gerechtshof.

Let op: Het hoger beroep bij het Gerechtshof schorst de uitspraak van de kantonrechter niet.

Meer info

Belt u voor meer informatie over de hoger beroep mogelijkheden vrijblijvend met een Maatwerk Advocaat danwel maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek. Wij kunnen dan samen met u kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

Show Comments