Huur van woonruimte

Het is van groot belang dat u uw zaken goed regelt als u een woning huurt of verhuurt. U doet er bij de huur van woonruimte verstandig aan de gemaakte afspraken goed vast te leggen. De huur van woonruimte is uitvoerig in de wet geregeld.

Huur van woonruimte: rechten & plichten huurder

Een huurovereenkomst met een huurder kan bijvoorbeeld niet zo maar worden beëindigd door de verhuurder. Andersom kan de huurder een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd wel op elk moment  opzeggen. Hij hoeft daar niet eens een reden voor op te geven. Wel moet de huurder een opzegtermijn van maximaal 3 maanden in acht nemen. Dit is maar net hoe u het met elkaar hebt afgesproken.

Rechten & plichten verhuurder

Voor de verhuurder heeft een beëindiging van de huurovereenkomst meer voeten in de aarde. Niet alleen moet de verhuurder de opzegging bij aangetekende brief of deurwaardersexploot doen, ook moet hij de afgesproken opzegtermijn in acht nemen en een reden voor de opzegging opgeven.

De opzegging van de verhuurder moet daarnaast niet alleen op een meer  officiële manier, ook moet de opzegging worden gericht aan de huurder en zijn echtgeno(o)t(e).

In de wet is bepaald dat de huurder meer rechtsbescherming heeft en daarom is opzegtermijn voor de verhuurder langer dan voor de huurder. Uitgangspunt is dat de verhuurder minimaal 3 maanden en maximaal 6 maanden opzegtermijn in acht moet nemen. Dit is bedoeld om de huurder de tijd  te geven om een andere woning te vinden.

Opzeggronden verhuurder

• De huurder heeft zich niet als een goed huurder gedragen;
• Dringend eigen gebruik;
• Weigering redelijk aanbod tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst;
• Realisatie bestemming van het gehuurde.

Het is goed om te weten dat wanneer de huurder niet binnen zes weken na de opzegging schriftelijk bevestigt aan de verhuurder dat hij instemt met de opzegging, een procedure bij de kantonrechter noodzakelijk is. Tot de uitspraak van de kantonrechter loopt de huurovereenkomst dan gewoon door.

Wat kan een Maatwerk Advocaat voor u doen?

  • Het opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten;
  • Het voeren van onderhandelingen over huurovereenkomsten;
  • Het procederen in geschillen over onderhoud, gebreken, renovatie, beëindiging, opzegging, ontbinding, ontruiming, indeplaatsstelling, onderhuur en huurprijswijziging;
  • Het gerechtelijk incasseren van achterstallige huur.

Dit zijn allemaal voorbeelden van zaken waar Maatwerk Advocaten voor u mee aan de slag kan. Hebt u vragen? Belt u gerust vrijblijvend voor meer informatie en een gratis kennismakingsgesprek.

Ons telefoonnummer: 050 – 7600 900

E-mail: info@maatwerk-advocaten.nl

Show Comments