Huurrecht

In het huurrecht worden grofweg drie soorten van huurovereenkomsten onderscheiden:

Huurrecht: wat kan een Maatwerk Advocaat voor u doen?

  • Het opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten;
  • Het voeren van onderhandelingen over huurovereenkomsten;
  • Het procederen in geschillen over onderhoud, gebreken, renovatie, beëindiging, opzegging, ontbinding, ontruiming, indeplaatsstelling, onderhuur en huurprijswijziging;
  • Het gerechtelijk incasseren van achterstallige huur.

Dit zijn allemaal voorbeelden van zaken waar Maatwerk Advocaten voor u mee aan de slag kan. Hebt u vragen op het gebied van huurrecht? Belt u gerust vrijblijvend voor meer informatie en een gratis kennismakingsgesprek.

Show Comments