Incasso advocaat Groningen

Incasso advocaat Groningen

Maatwerk Advocaten is gespecialiseerd in het incasseren van openstaande vorderingen. Het inschakelen van een advocaat voor het incasseren van uw vorderingen biedt een groot voordeel. Een advocaat beschikt over meer en adequatere middelen om een vordering te incasseren dan andere partijen.

Incasso: wat kan een Maatwerk Advocaat voor u doen?

Daarnaast kunnen wij voor u een betalingsregeling treffen met de schuldenaar, de gemaakte afspraken vastleggen en toezien op de nakoming. Maatwerk Advocaten is een krachtdadige partner voor de incasso van uw debiteuren.

Lage kosten & Vaste prijzen

Maatwerk Advocaten doet haar uiterste best de kosten voor u als schuldeiser zo laag mogelijk te houden en de kosten zo veel mogelijk op uw debiteur te verhalen. U heeft immers aan uw deel van de prestatie voldaan en heeft niet om deze situatie gevraagd.

Bij  gerechtelijke procedures zonder verweer hanteren wij zeer concurrerende vaste tarieven. U ontvangt van ons vooraf een prijsopgave. Ook bij conservatoir beslag en faillissementsaanvragen werken wij met vaste tarieven. Bij gerechtelijke procedures met verweer is het lastig om vooraf de kosten exact vast te stellen. Het verloop van een procedure is afhankelijk van veel factoren. Door onze ervaring kunnen wij u ook in die gevallen vooraf een goede inschatting geven van de kosten.  Zo weet u vooraf altijd waar u aan toe bent.

 

Maatwerk Advocaten: incassospecialist

Wilt u meer informatie over incasso van vorderingen? Neem dan gerust contact op met een specialist van Maatwerk Advocaten. 050 – 7600 900 of info@maatwerk-advocaten.nl

Maatwerk Advocaten - Groningen

Maatwerk Advocaten – Groningen

Incasso advocaat Groningen

Show Comments