Incasso

Maatwerk Advocaten is gespecialiseerd in het incasseren van openstaande vorderingen. Het inschakelen van een advocaat voor het incasseren van uw vorderingen biedt een groot voordeel. Een advocaat beschikt over meer en adequatere middelen om een vordering te incasseren dan andere partijen.

Wij staan u dan ook graag met raad en daad terzijde. Wij ontzorgen u van alle juridische aspecten en nemen het incassotraject van begin tot eind bij u uit handen. U heeft er geen omkijken meer naar.

Incasso: wat kan een Maatwerk Advocaat voor u doen?

Daarnaast kunnen wij voor u een betalingsregeling treffen met de schuldenaar, de gemaakte afspraken vastleggen en toezien op de nakoming. Maatwerk Advocaten is een krachtdadige partner voor de incasso van uw debiteuren.

Lagere kosten & Vaste prijzen

Maatwerk Advocaten doet haar uiterste best de kosten voor u als schuldeiser zo laag mogelijk te houden en de kosten zo veel mogelijk op uw debiteur te verhalen. U heeft immers aan uw deel van de prestatie voldaan en heeft niet om deze situatie gevraagd.

Bij  gerechtelijke procedures zonder verweer hanteren wij zeer concurrerende vaste tarieven. U ontvangt van ons vooraf een prijsopgave. Ook bij conservatoir beslag en faillissementsaanvragen werken wij met vaste tarieven. Bij gerechtelijke procedures met verweer is het lastig om vooraf de kosten exact vast te stellen. Het verloop van een procedure is afhankelijk van veel factoren. Door onze ervaring kunnen wij u ook in die gevallen vooraf een goede inschatting geven van de kosten.  Zo weet u vooraf altijd waar u aan toe bent.

Wilt u meer informatie over incasso van vorderingen? Neem dan gerust contact op met Maatwerk Advocaten. 050 – 7600 900 of info@maatwerk-advocaten.nl

Show Comments