Jolande de Nooij

Jolande de NooijJolande de Nooij heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit in Groningen.  In het jaar 2000 is zij afgestudeerd in het Privaatrecht en het Bedrijfsrecht. Na haar afstuderen werkte zij een jaar op de juridische afdeling van de Centrale Bond van Meubelfabrikanten in Haarlem. Een werkgeversvereniging, die de belangen van werkgevers in de meubelbranche behartigt.

Jolande wilde graag terug naar haar roots in het noorden en is vervolgens 12 jaar werkzaam geweest bij twee advocatenkantoren in Groningen e.o. Jolande heeft zich altijd bezig gehouden met het contractenrecht, waarbij zij een algemene advocatenpraktijk voerde met de nadruk op  het arbeidsrecht, ontslagrecht, huurrecht, consumentenkoop, overeenkomstenrecht, algemene voorwaarden, ondernemingsrecht.

In het jaar 2007 – 2008 heeft Jolande de Specialisatie Arbeidsrecht “Leergang Arbeidsrecht”  aan de Universiteit Groningen gevolgd en het examen positief afgerond. Hierna heeft zij zich helemaal toegelegd op het Arbeids- en Ontslagrecht en heeft zij 5 jaar als advocaat bij een in het arbeidsrecht gespecialiseerd advocatenkantoor gewerkt. Jolande heeft tal van werknemers en grote werkgevers bijgestaan met haar aanstekelijke enthousiasme voor het recht.

Jolande zelf aan het woord:

Ik houd mij bezig met alle facetten van het contractenrecht, in het bijzonder het arbeids- en ontslagrecht voor zowel werkgevers als werknemers. Arbeidsconflicten, r­eorganisaties, ontslag, ziekte, loonvorderingen, concurrentie- en re­latiebedingen enz. Het zijn zaken waar voor mij alles in het recht samen komt. Mijn kennis en ervaring inzetten voor mijn cliënt, het zoeken naar oplossingen, procederen waar nodig, waarbij ik altijd samen met mijn cliënt het kosten/baten plaatje weeg, dat is waar ik elke dag weer heel veel energie van krijg.

Met creativiteit en praktisch (onder)handelen tot een passende oplossing komen voor mijn cliënt, dat is mijn uitdaging!”

  • Lid Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN);
  • Lid Vereniging Noordelijke Arbeidsrecht Advocaten (VNAA);
  • Oud Bestuurslid Stichting Opleidingen der vier noordelijke balies (organiseren van           arbeidsrechtelijke cursussen);
  • Lid kascommissie Stichting Opleidingen der vier noordelijke balies;
  • Gastdocent Hanzehogeschool (specialisatie Arbeidsrecht van het Instituut voor Rechtenstudies;
  • Geven van workshops, lezingen en seminars, o.a. voor Commerciële Club Groningen;
  • Auteur bij Rechtblog.nl
  • Lid van UVON Noord

Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten

Jolande de Nooij heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied Arbeidsrecht geregistreerd.

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op het geregistreerde rechtsgebied.

Aanbevelingen:

Cliënten over Jolande:

Jolande heeft passie voor haar werk. Verder communiceert ze invoelend en helder. Een aanrader!!”

Piet Bakker, Directeur Piet Bakker procesbegeleiding & mediation

Jolande heeft alle kennis en kunde in huis om je op de juiste wijze bij te staan als er vragen zijn op het arbeidsrechtelijk vlak! Ze is duidelijk, geeft aan of het gevraagde haalbaar is en hoeveel tijd ze daarbij nodig denkt te hebben. Erg prettige ervaring gehad met Jolande!!”

Werknemer

Oud collega over Jolande:

Ik heb Jolande leren kennen als een slagvaardige oplossingsgerichte collega, met gedegen inhoudelijke kennis. Daarnaast is zij een prettig persoon die ik van harte kan aanbevelen!”

Marja Rozema

Jolande de Nooij is lid van de VAAN en de VNAA.

   

E-Mail Jolandedenooij@maatwerk-advocaten.nl Jolande de Nooijop LinkedIn (050) 7600 900Bel ons nu!

Show Comments