Klachtenregeling

Maatwerk Advocaten hecht grote waarde aan de tevredenheid van haar cliënten. Wij zullen er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hieronder staat beschreven wat u dan kunt doen. Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. U kunt zich daarvoor ook wenden tot de andere advocaat van ons kantoor.

Maatwerk Advocaten behandelt een klacht volgens een procedure, die staat beschreven in onze klachtenregeling. De klachtenregeling kan middels deze link worden gedownload. Op verzoek kunnen wij u de klachtenregeling ook toezenden. Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden.

Voor gevallen waarin naar uw of onze mening een interne oplossing van een geschil niet mogelijk blijkt, neemt ons kantoor deel aan de Geschillenregeling Advocatuur.

Indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van ons kantoor en onze uiterste best zullen doen om een eventuele herhaling te voorkomen.

Show Comments