Koopovereenkomst

De koopovereenkomst is wellicht de meest voorkomende overeenkomst. Vrijwel iedereen gaat dagelijks koopovereenkomsten aan. Van ondernemer tot particulier, iedereen koopt goederen of diensten.

Koop is de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen. Een koopovereenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling tot stand komen. Koop is wellicht de meest voorkomende verbintenis.

Koopovereenkomst: leg afspraken goed vast

Bij de aanschaf van de dagelijkse boodschappen kan er weinig misgaan. Schriftelijke vastlegging is niet nodig. De belangen bij de aan- en verkoop van onroerend goed, een schip of machines zijn een stuk groter. Het vastleggen van de gemaakte afspraken is dan erg belangrijk. Bij de verkoop van onroerende zaken of kostbare goederen is vrijwel altijd iets bijzonders aan de hand. Goede vastlegging de gemaakte afspraken en bijzonderheden kan veel juridische problemen voorkomen.

Wat kan een Maatwerk Advocaat voor u doen?

  • Het opstellen en beoordelen van koopovereenkomsten, zowel voor de ondernemer als particulier;
  • Het voeren van onderhandelingen over koopovereenkomsten;
  • Het procederen in geschillen over koop, wanprestatie, vernietiging en ontbinding van koopovereenkomsten.

Dit zijn allemaal voorbeelden van zaken waar Maatwerk Advocaten voor u mee aan de slag kan. Hebt u vragen? Belt u gerust vrijblijvend voor meer informatie en een gratis kennismakingsgesprek.

Ons telefoonnummer: 050 – 7600 900

E-mail: info@maatwerk-advocaten.nl

Show Comments