Licentieovereenkomst

Als ondernemer en particulier wilt u door u zelf bedachte producten, ideeën en/of uitingen, goed beschermen.

Wanneer u beschikt over een sterk merk, bijzondere techniek of u bent bijvoorbeeld fotograaf, dan kunt u er voor kiezen een ander, tegen betaling toestemming te geven voor het gebruik van dit merk, de techniek of uw foto’s. Deze toestemming wordt ook wel een licentie genoemd. U doet er verstandig aan deze licentie vast te leggen in een licentieovereenkomst.

Wat is een licentieovereenkomst?

In de licentieovereenkomst legt u de voorwaarden vast waaronder uw contractspartner, de licentienemer, gebruik mag maken van uw recht(en) als licentiegever met betrekking tot een werk, merk , techniek of idee.

Wat staat er in een licentieovereenkomst?

In de licentieovereenkomst wordt in ieder geval vastgelegd:

  • wie partij zijn bij de overeenkomst,
  • datgene waarvoor een licentie wordt verleend,
  • de omvang en duur van de licentie,
  • de verschuldigde vergoeding,
  • aansprakelijkheid en garanties
  • welke rechter bevoegd is als een geschil ontstaat over de uitvoering of uitleg van de overeenkomst.

Wat kan een Maatwerk Advocaat voor u doen?

  • Het opstellen en beoordelen van licentieovereenkomsten;
  • Het voeren van onderhandelingen over licentieovereenkomsten;
  • Het procederen in geschillen over een licentie, wanprestatie, vernietiging en ontbinding van licentieovereenkomsten.

Dit zijn allemaal voorbeelden van zaken waar Maatwerk Advocaten voor u mee aan de slag kan. Hebt u vragen? Belt u gerust vrijblijvend voor meer informatie en een gratis kennismakingsgesprek.

Ons telefoonnummer: 050 – 7600 900

E-mail: info@maatwerk-advocaten.nl

Show Comments