Loon

> Ga terug naar meer informatie bij ontslag voor werkgevers

Als een werknemer voor u werkt heeft hij recht op betaling van het loon, dat u met elkaar hebt afgesproken of in de CAO staat.

Maar wat als een werknemer elke dag te laat is, of zonder af te melden na de vakantie niet op het werk verschijnt of door u wordt geschorst. Is er dan nog steeds recht op loon?

Loon stop zetten?

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor u als werkgever het loon niet hoeft te betalen en zelfs het loon kunt staken. Geen arbeid, dan ook geen loon!

Loop stoppen bij ziekte is mogelijk als de werknemer:

  • Opzettelijk ziek is – Het meedoen aan een sport met het risico op een blessure betekent niet dat uw werknemer opzettelijk ziek is als hij geblesseerd raakt.
  • Relevante informatie bij een sollicitatie heeft verzwegen en hij wordt vervolgens ziek – Het gaat om informatie over de gezondheid die belangrijk is voor het oordeel of een werknemer wel geschikt is voor de functie.
  • De genezing belemmert of vertraagt – De werknemer is verplicht zich in te spannen om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Dat houdt in dat hij de voorschriften van de artsen moet naleven. Doet hij dat niet, dan heeft hij geen recht op loon;
  • Passend werk weigert – Als de werknemer zijn eigen werk niet kan doen, maar wel passend werk, dan moet hij dat doen. Het passend werk kan ook werk bij een ander bedrijf zijn. Zolang de werknemer weigert, hoeft u het loon niet te betalen;
  • Niet meewerkt aan re-integratie – De werknemer moet meewerken aan maatregelen van u als werkgever of de bedrijfsarts die werkhervatting kunnen bevorderen. Denk aan een goed gesprek als er sprake is van een conflict. Of werken op therapeutische basis. Zolang de werknemer niet meewerkt, mag u de loonbetaling staken;
  • Niet meewerkt aan het Plan van Aanpak – U moet als werkgever een dossier bijhouden over het ziekteverzuim. Onderdeel van dit dossier is het Plan van Aanpak. Dat moet na acht weken worden opgesteld. In het Plan van Aanpak staat wat er moet gebeuren om de werknemer weer in staat te stellen te werken. In de eigen functie of passend werk. Bij u of ergens anders. U stelt samen met de werknemer het Plan van Aanpak op. Zolang uw werknemer daar niet aan meewerkt, heeft hij geen recht op loon;
  • Niet meewerkt aan controle door bedrijfsarts – Als de werknemer geen gehoor geeft aan een oproep van de bedrijfsarts, dan mag u als werkgever de betaling van het loon opschorten. De werknemer heeft pas recht op uitbetaling als achteraf door de bedrijfsarts of verzekeringsarts van het UWV is vastgesteld dat hij ziek was.

Meer info?

Wilt u weten of u het recht heeft om de loonbetaling (tijdelijk) te stoppen, neem dan vrijblijvend contact op met de arbeidsrechtadvocaten van Maatwerk Advocaten.

Het is van groot belang dat u zorgvuldig handelt bij een loon stopzetting, omdat het stoppen van het loon grote gevolgen heeft voor de werknemer. Een rechter kan het u zwaar aanrekenen als u te kort door de bocht gaat. Een gedegen voorbereiding, geeft het beste resultaat.

Ons telefoonnummer: 050 – 7600 900

E-mail: info@maatwerk-advocaten.nl

 

Show Comments