Ziekte

> Ga terug naar meer informatie bij ontslag voor werkgevers

Wet Verbetering Poortwachter & Re-integratie

Als uw werknemer ziek wordt, dan moet u op grond van de wet het loon doorbetalen. Ook komen er op grond van de Wet Verbetering Poortwachter flink wat verplichtingen op u af.

Tijdens de eerste twee jaar van ziekte heeft uw werknemer recht op doorbetaling van het loon als er mee wordt gewerkt aan de re-integratie. Is de werknemer eventjes hersteld maar wordt hij binnen vier weken weer ziek, dan worden de periodes bij elkaar opgeteld.

Ziekte & Loon

Op grond van de wet heeft de werknemer recht op 70% van zijn loon. Komt het loon van uw werknemer daardoor onder het minimumloon, dan heeft uw werknemer het eerste ziektejaar ten minste recht op het minimumloon. Het kan zo zijn dat in de arbeidsovereenkomst of de CAO is bepaald dat uw werknemer bijvoorbeeld tijdens het eerste ziektejaar recht heeft op meer loon. Vaak wordt in het eerste ziektejaar 100% van het loon betaald en in het tweede ziektejaar 70% van het loon.

Wachtdagen

U kunt in de arbeidsovereenkomst opnemen dat de eerste 2 dagen van ziek zijn, wachtdagen zijn waarover de werknemer geen loon krijgt. U ontmoedigt hiermee uw werknemer om zich met een maandagochtend kater ziek te melden.

Meer info Wet Verbetering Poortwachter?

Voor meer informatie over wachtdagen, de Wet Verbetering poortwachter, re-integratieverplichtingen of de hoogte van het loon tijdens ziekte kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met de arbeidsrechtadvocaten van Maatwerk Advocaten. Wij maken graag een vrijblijvende afspraak met u om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

Ons telefoonnummer: 050 – 7600 900

E-mail: info@maatwerk-advocaten.nl

 

 

 

Show Comments