Min-maxcontract

> Ga terug naar meer informatie bij ontslag voor werkgevers

Een min-maxcontract heeft de volgende kenmerken.

  • U spreekt met de werknemer een minimum aantal te werken uren per week, maand of jaar (de garantie-uren af). Ook wordt afgesproken hoeveel uur de werknemer maximaal oproepbaar is. (min-max)
  • Het afgesproken aantal minimum uren wordt altijd betaald, ook als de werknemer niet heeft gewerkt.
  • De werknemer moet tot het afgesproken maximum aantal oproepbare uren werken.
  • Het totaal aantal gewerkte uren wordt aan de werknemer uitbetaald.
  • Als de werknemer structureel meer uren werkt dan de afgesproken minimum-uren, dan kan dit gevolgen hebben voor de uren-omvang van de oproepovereenkomst. Bepalend daarvoor is het aantal uren dat u gemiddeld in de afgelopen drie maanden heeft gewerkt.
  • Min-maxcontract voor kan voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd worden gesloten.

Let op: Als uw werknemer bijvoorbeeld in de maand januari 60 uren heeft gewerkt, in februari 40 uren en in maart 80 uren, dan heeft uw werknemer vanaf maart recht op gemiddeld 60 uren loon per maand. Ook als de werknemer in april maar 30 uur werkt. De wetgever noemt dat het rechtsvermoeden van de omvang van de arbeidsovereenkomst.

U kunt door dit rechtsvermoeden als werkgever voor onaangename (loon)verrassingen komen te staan. Laat u dus op voorhand goed informeren over uw rechten en plichten als werkgever bij een min-maxcontract

Bel voor meer informatie over het opstellen of toetsen van min-maxcontracten, vrijblijvend met een Maatwerk Advocaat. Wij maken dan graag een afspraak met u voor een gratis kennismakingsgesprek.

Contact button

Show Comments