Min-maxcontract

> Ga terug naar meer informatie bij ontslag voor werknemers

Een min-maxcontract herkent u als volgt.

  • U spreekt met de werkgever een minimum aantal te werken uren per week, maand of jaar (de garantie-uren af). Ook wordt afgesproken hoeveel uur u maximaal oproepbaar bent. (min-max)
  • Het afgesproken aantal minimum uren wordt altijd betaald, ook als u niet hebt gewerkt.
  • U moet tot het afgesproken maximum aantal oproepbare uren werken.
  • Het totaal aantal gewerkte uren wordt aan u uitbetaald.
  • Als u structureel meer uren werkt dan de afgesproken minimum-uren, dan kan dit gevolgen hebben voor de uren-omvang van de oproepovereenkomst. Bepalend daarvoor is het aantal uren dat u gemiddeld in de afgelopen drie maanden heeft gewerkt.
  • Min-maxcontract voor kan voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd worden gesloten.

Veel werkgevers betalen niet het loon over het gemiddelde aantal gewerkte uren van de afgelopen 3 maanden. U moet hier als werknemer vaak zelf achteraan. Maatwerk Advocaten kan u daarbij helpen. Als u uw laatste 6 loonstroken meeneemt dan kunnen wij voor u uitrekenen op hoeveel uren u gemiddeld recht heeft op loon. Vervolgens kunnen wij uw werkgever hierover een brief sturen en uw loon vorderen. De wetgever noemt dat het rechtsvermoeden van de omvang van de arbeidsovereenkomst.

Dit rechtsvermoeden kan van grote invloed zijn op de hoogte van een latere WW-uitkering en pensioenopbouw. Laat u dus goed informeren over uw rechten en vorder samen met een Maatwerk Advocaat eventueel nog niet uitbetaald loon.

Belt u gerust voor een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek met een Maatwerk Advocaat. Wij kijken graag samen met u wat de mogelijkheden en kansen zijn.

Show Comments