Nul-urencontract

> Ga terug naar meer informatie bij ontslag voor werkgevers

Een nul-urencontract heeft de volgende kenmerken.

  • Als de werknemer wordt opgeroepen moet hij hier gehoor aan geven en aan het werk.
  • Er zijn van te voren met de werknemer geen afspraken gemaakt over het aantal te werken uren.
  • De werkgever betaalt in eerste instantie alleen over de gewerkte uren loon. Deze afspraak moet op papier staan en kan alleen gelden voor de eerste 6 maanden van de arbeidsovereenkomst.
  • Na 6 maanden wordt het loon betaald over het gemiddelde aantal gewerkte uren in de laatste 3 maanden.
  • Een nul-uren contract voor kan voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd worden gesloten.

Let op: Als uw werknemer bijvoorbeeld in de maand januari 60 uren heeft gewerkt, in februari 40 uren en in maart 80 uren, dan heeft uw werknemer vanaf maart recht op gemiddeld 60 uren loon per maand. Ook als de werknemer in april maar 30 uur werkt. De wetgever noemt dat het rechtsvermoeden van de omvang van de arbeidsovereenkomst.

U kunt door dit rechtsvermoeden als werkgever voor onaangename (loon)verrassingen komen te staan. Laat u dus op voorhand goed informeren over uw rechten en plichten als werkgever bij een nul-urencontract.

Bel voor meer informatie over het opstellen of toetsen van nul-urencontracten, vrijblijvend met een Maatwerk Advocaat. Wij maken dan graag een afspraak met u voor een gratis kennismakingsgesprek. Contact button.

Show Comments