Nul-urencontract

> Ga terug naar meer informatie bij ontslag voor werknemers

Een nul-urencontract herkent u als volgt.

  • Als u wordt opgeroepen moet u hier gehoor aan geven en aan het werk.
  • Er zijn van te voren met de werkgever geen afspraken gemaakt over het aantal te werken uren.
  • De werkgever betaalt in eerste instantie alleen over de gewerkte uren loon. Deze afspraak moet op papier staan en kan alleen gelden voor de eerste 6 maanden van de arbeidsovereenkomst.
  • Na 6 maanden wordt het loon betaald over het gemiddelde aantal gewerkte uren in de laatste 3 maanden.
  • Een nul-uren contract kan voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd worden gesloten.

Veel werkgevers betalen niet het loon over het gemiddelde aantal gewerkte uren van de afgelopen 3 maanden. U moet hier als werknemer vaak zelf achteraan. Maatwerk Advocaten kan u daarbij helpen. Als u uw laatste 6 loonstroken meeneemt, dan kunnen wij voor u uitrekenen op hoeveel uren u gemiddeld recht heeft op loon. Vervolgens kunnen wij uw werkgever hierover een brief sturen en uw loon vorderen. De wetgever noemt dat het rechtsvermoeden van de omvang van de arbeidsovereenkomst.

Dit rechtsvermoeden kan van grote invloed zijn op de hoogte van een latere WW-uitkering en pensioenopbouw. Laat u dus goed informeren over uw rechten en vorder samen met een Maatwerk Advocaat eventueel nog niet uitbetaald loon.

Belt u gerust voor een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek met een Maatwerk Advocaat. Wij kijken graag samen met u wat de mogelijkheden en kansen zijn.

Show Comments