Ontbinding door de rechter

> Ga terug naar meer informatie bij ontslag voor werkgevers

Als u niet met uw werknemer tot afspraken kunt komen over het ontslag, dan kan de rechter worden gevraagd om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Maatwerk Advocaten kan dan een verzoekschrift voor u opstellen, waarin wij namens u uitleggen waarom u vindt dat de rechter de arbeidsovereenkomst met de werknemer moet ontbinden/beëindigen, zonder dat er een transitievergoeding of billijke vergoeding aan de werknemer wordt toegekend.

Reden voor ontslag bij de rechter:

De gronden van ontslag zijn sinds 1 juli 2015 limitatief opgesomd in de wet. Dit worden de ‘redelijke gronden” genoemd, onder andere:

  • Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, bijvoorbeeld diefstal, dronkenschap op de werkvloer, beledigen van u als werkgever enz. Maar ook het stelselmatig negeren van uw verzoeken om bepaald werk uit te voeren.

Ook wordt als redelijke grond voor ontslag genoemd:

  •  disfunctioneren,
  • verstoorde arbeidsverhouding, bijvoorbeeld door verschillende ideeën over de uitvoering van de functie waardoor er geen vertrouwen meer in de werknemer is;
  • andere gronden die maken dat van de werkgever een voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet meer kan worden verlangd. Dit wordt wel de “restgrond” genoemd

U moet als werkgever in een ontslagprocedure bij de rechter goed beslagen ten ijs komen door het ontslag goed te onderbouwen en te motiveren. Een goed opgebouwd personeelsdossiers is dan ook van groot belang. Maatwerk Advocaten begeleidt u bij het gehele ontslagtraject.

Hoger beroep

Zowel de werknemer als u als werkgever kunt binnen 3 maanden na de uitspraak van de kantonrechter in hoger beroep gaan tegen de uitspraak bij het Gerechtshof. Het hoger beroep schorst de uitspraak van de kantonrechter niet.

Wat kan een Maatwerk Advocaat voor u doen?

  • Het ontslagdossier met u inventariseren en vervolgens samen de koers bepalen;
  • Berekenen van de kosten van een ontslagtraject (o.a. transitievergoeding);
  • Het opstellen van een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst;
  • Schriftelijk reageren op het verweer van de werknemer en op de vragen van de kantonrechter;
  • Het toelichten tijdens een zitting bij de rechter waarom de arbeidsovereenkomst moet worden beëindigd.

Wij stellen voor u alle processtukken op en doen voor u het woord bij de rechter op een hoorzitting. Insteek is altijd om tot het voor u het maximale resultaat te komen tegen beperkte kosten. Voor ons staat uw belang voor op!

Bel vrijblijvend voor meer informatie en een gratis kennismakingsgesprek. Wij kunnen dan samen met u kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

Ons telefoonnummer: 050 – 7600 900

E-mail: info@maatwerk-advocaten.nl

Show Comments