Ontbinding door de rechter

> Ga terug naar meer informatie bij ontslag voor werknemers

Ontbinding arbeidsovereenkomst

Als u niet met uw werkgever tot afspraken kunt komen over het ontslag, kan uw werkgever besluiten om de rechter te vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Uw werkgever dient dan een verzoekschrift in bij de rechtbank, waarin hij uitlegt waarom hij vindt dat de rechter de arbeidsovereenkomst met u moet ontbinden/beëindigen.

Uw werkgever moet dit verzoek tot ontslag goed onderbouwen en motiveren. Meestal haalt uw werkgever alles er bij. Als redenen voor het ontslag kunnen verschillende redenen worden aangevoerd. Dit wordt in de wet omschreven als “redelijke grond” voor ontslag.

Redelijk grond voor ontslag

  • Redelijke grond voor ontslag kan zijn verwijtbaar handelen van de werknemer. Denk aan diefstal, dronkenschap op de werkvloer, beledigen van de werkgever enz.

De rechter kan de arbeidsovereenkomst dan op verzoek van de werkgever ontbinden. Bij een ontslag wegens financiële redenen is de rechter echter niet bevoegd. De werkgever moet dan ontslag aanvragen bij het UWV WERKbedrijf.

Als reactie op het verzoek tot ontslag van uw werkgever, mag u verweer voeren bij de rechter. Dit gebeurt door een schriftelijk verweer in te dienen bij de rechter. Vervolgens plant de rechter een hoorzitting, waarin de rechter vragen zal stellen aan u en uw werkgever. Soms probeert de rechter u nog tot een oplossing te bewegen door met de werkgever tot een regeling te komen. Lukt de rechter dit niet, dan doet de rechter binnen twee weken een schriftelijke uitspraak over het wel of niet ontbinden van de arbeidsovereenkomst en het wel of niet toekennen van een ontslagvergoeding.

Hoger beroep

Sinds 1 juli 2015 is het mogelijk om tegen een uitspraak van de kantonrechter in hoger beroep te gaan bij het Gerechtshof. Wilt in hoger beroep gaan, dan moet dat binnen 3 maanden na de uitspraak van de rechter gebeuren.

Brief rechtbank ontvangen?

Heeft u een brief ontvangen van de rechtbank of van uw werkgever over ontslag bij de rechter, neem dan direct contact op met de Ontslagspecialist van Maatwerk Advocaten. U moet dan namelijk gelijk actie ondernemen en verweer voeren bij de rechter.

Wat kan een Maatwerk Advocaat voor u doen?

  • Het berekenen van de transitievergoeding waar u recht op heeft.
  • Het berekenen van de opzegtermijn.
  • Het namens u onderhandelen met de werkgever over een aanvullende ontslagvergoeding naast de transitievergoeding en de voorwaarden van ontslag.
  • Kijken of buiten de rechter om tot een oplossing kan worden gekomen.

Als het niet lukt om met de werkgever tot afspraken te komen:

  • Het opstellen van een verweerschrift.
  • Schriftelijk reageren op het verzoekschrift van de werkgever en reageren op de vragen van de kantonrechter.
  • Het toelichten (bepleiten) tijdens een zitting bij de rechter waarom u het ontslag niet terecht vindt.
  • Namens u in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de rechter.

Maatwerk Advocaten kijkt graag samen met u wat de mogelijkheden en kansen zijn. U krijgt altijd een eerlijke inschatting. Belt u vrijblijvend voor meer informatie en een gratis kennismakingsgesprek met een arbeidsrechtspecialist.

Ons telefoonnummer: 050 – 7600 900

E-mail: info@maatwerk-advocaten.nl

Show Comments