Ontslag met wederzijds goedvinden

> Ga terug naar meer informatie bij ontslag voor werkgevers

Sinds 1 oktober 2006 hoeft een werknemer niet meer in een gerechtelijke procedure verweer te voeren tegen het aangezegde ontslag om zijn WW uitkering veilig te stellen. Ook een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden tussen een werknemer en werkgever is sinds die tijd WW veilig.  Dit levert voor u als werkgever veel voordelen op. U kunt door een beëindiging met wederzijds goedvinden, sneller en goedkoper de arbeidsovereenkomst beëindigen.

Vaststellingsovereenkomst opstellen

U maakt als werkgever goede afspraken met de werknemer over de voorwaarden van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Er komt geen rechter aan te pas en u heeft ook geen ontslagvergunning nodig.

Afspraken over het ontslag worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, ook wel beëindigingsovereenkomst, ontbindingsovereenkomst of ontslagovereenkomst genoemd.

Geen vaststellingsovereenkomst is hetzelfde. Voor iedere werkgever zijn andere punten bij ontslag van belang. Wat voor u als werkgever heel belangrijk kan zijn, kan voor een ander van ondergeschikt belang zijn. Het onderhandelen over de ontslagvoorwaarden is Maatwerk!

Bedenktermijn

Zo heeft uw werknemer sinds 1 juli 2015 het recht op de bedenktermijn. Als werkgever moet u in de vaststellingsovereenkomst wijzen op de bedenktermijn van 14 dagen. Attendeert u de werknemer niet schriftelijk op deze bedenktermijn van 14 dagen, dan is de bedenktermijn zelfs 3 weken.

Dit betekent dat uw werknemer het recht heeft om binnen 14 dagen na de totstandkoming van de schriftelijke overeenkomst, de vaststellingsovereenkomst schriftelijk te ontbinden. De werknemer hoeft daarbij niet de reden van bedenken op te geven. Oftewel, de werknemer kan zijn eerdere instemming met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden dan ook “terugdraaien”. Ook als de vaststellingsovereenkomst is getekend als gevolg waarvan de arbeidsovereenkomst en daarmee de loonbetaling voortduurt.

Het is dan ook zaak goede afspraken te maken, om zodoende spijt achteraf te voorkomen.

Vaste prijzen

Maatwerk Advocaten kan voor u de vaststellingsovereenkomst opstellen, die voldoet aan uw specifieke wensen tegen een vaste prijs van € 500,00 exclusief btw. Belt u gerust voor meer informatie en een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Ons telefoonnummer: 050 – 7600 900

E-mail: info@maatwerk-advocaten.nl

Show Comments