Ontslag met wederzijds goedvinden

> Ga terug naar meer informatie bij ontslag voor werknemers

Sinds 1 oktober 2006 hoeft u als werknemer niet meer in een gerechtelijke procedure verweer te voeren tegen het aangezegde ontslag om uw WW uitkering veilig te stellen. Ook een ontslag met wederzijds goedvinden tussen werknemer en werkgever is sinds die tijd WW veilig.

Instemmen met een beëindiging met wederzijds goedvinden betekent namelijk niet dat u het eens bent met het ontslag, maar dat u zich realiseert dat doorgaan met deze werkgever niet meer zal lukken. Om wat voor reden dan ook. U maakt dan met uw werkgever goede afspraken over de voorwaarden van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Afspraken over het ontslag worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, ook wel beëindigingsovereenkomstontbindingsovereenkomst of ontslagovereenkomst genoemd.

Checken vaststellingsovereenkomst

Ook als u zich neerlegt bij het ontslag kan Maatwerk Advocaten u helpen. Want u wilt natuurlijk wel dat u na het ontslag recht hebt op een WW-uitkering.

Maatwerk Advocaten toetst voor het vaste bedrag van € 550,– ex btw of de vaststellingsovereenkomst WW vriendelijk is en zet voor u op een rij wat er eventueel in de overeenkomst aangepast moet worden voordat u kunt tekenen. Meestal vergoedt uw werkgever deze kosten voor u en kost het u niets.

Bedenktermijn

Heeft u al ingestemd met een beëindiging met wederzijds goedvinden en / of een vaststellingsovereenkomst getekend?  Uw werkgever moet u in de vaststellingsovereenkomst wijzen op de bedenktermijn van 14 dagen. Wijst uw werkgever u niet schriftelijk op deze bedenktermijn van 14 dagen, dan is de bedenktermijn 3 weken.

Dit betekent dat u binnen 14 dagen na de totstandkoming van de schriftelijke overeenkomst, het recht heeft om de vaststellingsovereenkomst schriftelijk te ontbinden. Dit kunt u doen zonder opgaaf van reden. U vernietigt met deze schriftelijke verklaring de vaststellingsovereenkomst. U “poetst” de vaststellingsovereenkomst als het ware weg en uw arbeidsovereenkomst loopt als gevolg daarvan door.

Deze situatie zou zich kunnen voordoen als u overhaast tot ondertekening bent overgegaan of toch geen goed gevoel aan de regeling heeft overgehouden of vergeten bent iets in de onderhandeling mee te nemen. U heeft dan het recht om zich nog te bedenken.

Let op: De verklaring moet uw werkgever op tijd bereiken.

Info

Belt u vrijblijvend voor meer informatie over ontslag met wederzijds goedvinden en een gratis kennismakingsgesprek. Wij kunnen dan samen met u kijken wat wij voor u kunnen doen.

Ons telefoonnummer: 050 – 7600 900

E-mail: info@maatwerk-advocaten.nl

Show Comments