Ontslag op staande voet

> Ga terug naar meer informatie bij ontslag voor werknemers

Ontslag op staande voet is de meest drastische en daarmee ingrijpendste vorm van ontslag. Uw werkgever speelt hiermee eigen rechter.

Als uw werkgever u ontslag op staande voet geeft, dan zegt uw werkgever de arbeidsovereenkomst per onmiddellijk op. Hierdoor eindigt de arbeidsovereenkomst onmiddellijk en heeft u per onmiddellijk geen recht meer op loon. Dit heeft dan ook grote juridische en financiële gevolgen voor u. Het is dan ook zaak dat u onmiddellijk reageert op een ontslag op staande voet.

Maak bezwaar tegen het ontslag     

Maak meteen schriftelijk bezwaar tegen het ontslag op staande en houdt u beschikbaar voor uw werkzaamheden en geef aan dat u aanspraak maakt op doorbetaling van het loon. Maatwerk Advocaten stuurt u gratis een voorbeeld brief toe, die u kunt gebruiken om zelf bezwaar te maken tegen het ontslag op staande voet. Stuur een e-mail naar info@maatwerk-advocaten.nl om de voorbeeld brief op te vragen.

Zet vervolgens direct de volgende stappen.

1.         Vraag gelijk een schriftelijke bevestiging van het ontslag;          
Vraag gelijk na het ontslaggesprek of uw werkgever het ontslag aan u wil bevestigen. Hij kan u dat bijvoorbeeld per e-mail toesturen.

2.         Teken niets, ook niet als uw werkgever zegt dat u alleen maar voor ontvangst tekent!

3.         Maak bezwaar tegen het ontslag     
Maak meteen mondeling en schriftelijk bezwaar tegen het ontslag en houdt u beschikbaar voor uw werkzaamheden.

4.         Lever geen bedrijfseigendommen in

Lever uw sleutels/ de druppel,  auto van de zaak, uw laptop, uw mobiele telefoon niet in.  Door al deze zaken in te leveren bij uw werkgever, zou u het signaal af kunnen geven dat u instemt met het ontslag. Niet doen dus!

Twijfelt u of voelt u zich onder druk gezet en wilt u toch de bedrijfseigendommen inleveren, vraag dan altijd om een schriftelijke bevestiging van inlevering en laat schriftelijk vastleggen dat u de bedrijfseigendommen onder protest inlevert en uit het inleveren van de spullen niet mag worden opgemaakt dat u instemt met het ontslag.

5. Vraag uw personeelsdossier op 

Probeer zoveel mogelijk informatie te verzamelen die van belang kan zijn in de ontslagprocedure. Vraag daarom bij uw werkgever uw personeelsdossier op. Let op: ga hierbij niet over de grenzen van de wet heen (diefstal, verduistering) daarmee raakt u verder van huis! Maatwerk Advocaten stuurt u op verzoek gratis een voorbeeld brief toe die u kunt gebruiken om uw personeelsdossier op te vragen. Mail naar info@maatwerk-advocaten.nl om de brief op te vragen.

6. Zet niets over het ontslag op staande voet op Social Media     

Denk goed na met wie u het ontslaggesprek deelt. U zult niet de eerste zijn waarbij geplaatste Facebook berichten, Twitter-berichten, Whatsapp berichten over het ontslag tegen u worden gebruikt door de werkgever. Wees dus terughoudend in het delen van informatie met bijvoorbeeld collega’s en Social Media vrienden. Uw beste collega kan (vertrouwelijke) informatie over uw positie of uw strategie doorspelen naar uw werkgever.

7. Bel een Maatwerk Advocaat!

050 – 7600 900

Door het ontslag op staande voet slaat de grond onder uw voeten vandaan. U heeft geen baan en geen loon meer, maar ook geen recht op een WW-uitkering. Maatwerk advocaten is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en ontslagrecht en helpt u graag om het ontslag op staande voet van tafel te vegen en uw recht op loon en werk te herstellen. In ieder geval zal altijd de insteek zijn om uw WW uitkering veilig te stellen.

Strikte voorwaarden Ontslag op staande voet

  1. Er moet sprake zijn van een dringende reden. (ernstig verwijtbare gedraging, bv diefstal, bedreiging, bedrog, belediging)
  2. De dringende reden moet de werknemer medegedeeld worden.     (waarom wordt u ontslagen)
  3. Ontslag op staande voet moet onverwijld gegeven worden. (de werkgever moet direct na het bewuste incident overgaan tot ontslag op staande voet en kan niet weken wachten).

Ontslag succesvol aanvechten

Als het ontslag op staande voet niet aan alle voorwaarden voldoet, dan is het ontslag vernietigbaar door een procedure bij de rechter te volgen. Deze procedure moet u binnen 2 maanden  na het eindigen van de arbeidsovereenkomst opstarten bij de rechter. U moet dus gelijk na het ontslag actie ondernemen. Maatwerk Advocaten helpt u graag om het ontslag van tafel te krijgen en uw rechten veilig te stellen.

Belt u gerust voor een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek met een Maatwerk Advocaat. Wij kijken graag samen met u wat de mogelijkheden en kansen zijn. U krijgt altijd een eerlijke inschatting.

Ons telefoonnummer: 050 – 7600 900

E-mail: info@maatwerk-advocaten.nl

 

Show Comments