Ontslagroute

> Ga terug naar meer informatie bij ontslag voor werkgevers

Als u hebt besloten de arbeidsovereenkomst met een werknemer te willen beëindigen, dan kan dit niet van de ene op de andere dag. Hiervoor zijn spelregels vastgelegd in de wet. We noemen dit het gesloten ontslagstelsel.

Ontslag is alleen mogelijk door:

–        Ontslag met wederzijds goedvinden in een vaststellingsovereenkomst
–        Ontbinding door de rechter
–        Ontslagvergunning van het UWV WERKbedrijf
–        Aflopen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
–        Ontslag op staande voet

Wilt u meer informatie over ontslag, de mogelijkheden en de route die u wilt volgen, belt u gerust voor meer informatie of een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek met een Maatwerk Advocaat.

Ons telefoonnummer: 050 – 7600 900

E-mail: info@maatwerk-advocaten.nl

Show Comments