Ontslagvergoeding / Transitievergoeding

> Ga terug naar meer informatie bij ontslag voor werkgevers

Sinds 1 juli 2015 heeft iedere werknemer na een UWV WERKbedrijfprocedure of een ontslag via de kantonrechter, recht op de wettelijke transitievergoeding. Dit is alleen anders als er sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag aan de kant van de werknemer.

Transitievergoeding

De kantonrechtersformule is met de invoering van de Wet werk en Zekerheid afgeschaft. De wetgever heeft daarvoor in de plaats bepaald dat u als werkgever een transitievergoeding moet betalen aan iedere werknemer;

  • die minimaal 2 jaar in dienst is
  • en onvrijwillig uit dienst gaat.

De Transitievergoeding kan maximaal € 75.000,– bedragen, tenzij uw werknemer meer dan € 75.000,– verdient. Is dat het geval dan is de vergoeding maximaal 1 jaarsalaris.

Maatwerk Advocaten ondersteunt u graag bij het berekenen van de Transitievergoeding die aan uw werknemer toekomt.

Ernstig verwijtbaar gedrag werkgever- billijke vergoeding

Naast  de wettelijke transitievergoeding kan de rechter bepalen dat u een aanvullende billijke vergoeding moet betalen aan de werknemer. De aanvullende billijke vergoeding kan aan de orde zijn als de rechter vaststelt dat u ernstig verwijtbaar heeft gehandeld in de richting van de werknemer.

De hoogte van een billijke vergoeding alsook de wijze van berekening van de billijke vergoeding moet zich in de rechtspraak gaan uitkristaliseren. Naar verwachting zullen elementen als de leeftijd van de werknemer, de duur van het dienstverband, de hoogte van het loon, bonussen, onregelmatigheidstoeslagen en in het bijzonder de aard, omvang en ernst van het verwijtbare gedrag een cruciale rol spelen bij het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding.

Gratis berekenen Ontslagvergoeding

Maatwerk Advocaten rekent gratis de transitievergoeding uit waarop uw werknemer mogelijk recht heeft. Wij mailen deze u dan toe. Bel nu en houdt de laatste loonstrook van uw werknemer bij de hand. Maatwerk Advocaten rekent de ontslagvergoeding voor u uit, terwijl u aan de telefoon bent.

Ons telefoonnummer: 050 – 7600 900

E-mail: info@maatwerk-advocaten.nl

Show Comments