Ontslagvergoeding / Transitievergoeding

> Ga terug naar meer informatie bij ontslag voor werknemers

Met ingang van 1 juli 2015 heeft u op grond van de wet bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding. Dit recht op de transitievergoeding heeft u zowel na de UWV WERKbedrijfprocedure als na een ontslagprocedure bij de rechter.

Is er sprake van ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever, dan kunt u naast de transitievergoeding in een procedure bij de rechter aanspraak maken op een aanvullende billijke vergoeding.

Transitievergoeding

Sinds1 juli 2015  is de kantonrechtersformule (gouden handdruk) afgeschaft en is het uitgangspunt dat iedere werknemer die;

  • minimaal 2 jaar in dienst is
  • en onvrijwillig uit dienst gaat bij de werkgever,

recht heeft op de wettelijke transitievergoeding.

Is er sprake van ernstig verwijtbaar gedrag door u als werknemer, dan heeft u geen recht op de transitievergoeding, bijvoorbeeld bij diefstal.

Wijze van berekenen transitievergoeding

  • Tot en met het 10e dienst jaar heeft u als werknemer recht op 1/3 maandsalaris per dienstjaar.
  • Vanaf het 10e jaar heeft u recht op een 1/2 maandsalaris per dienstjaar
  • De transitievergoeding kan maximaal Euro 75.000,– bruto bedragen of een jaarsalaris als dat hoger is;
  • Voor werknemers van 50 jaar en ouder, die 10 jaar in dienst zijn bij de werkgever geldt een overgangsregeling. U heeft dan recht op een hogere transitievergoeding.

Maatwerk Advocaten ondersteunt u graag bij de berekening van uw Transitievergoeding.

Billijke vergoeding

Als de werkgever een ernstig verwijt is te maken met betrekking tot de grond van het ontslag, dan kunt u in de ontslagprocedure aanspraak maken op een aanvullende billijke vergoeding. De wet biedt sinds 1 juli 2015 deze mogelijkheid.

De wijze van berekening en de hoogte van de aanvullende billijke vergoeding moet zich nog gaan uitkristaliseren in de rechtspraak. Maar zal naar verwachting mede afhangen van uw leeftijd, duur van het dienstverband, uw loon, bonussen, onregelmatigheidstoeslagen en de aard, ernst en omvang van het verwijtbare gedrag van de werkgever.

Gratis berekening Ontslagvergoeding

Maatwerk Advocaten rekent gratis de transitievergoeding waar u recht op heeft, voor u uit en mailt u deze toe! Bel nu en houdt uw laatste loonstrook bij de hand. Maatwerk Advocaten rekent de transitievergoeding voor u uit, terwijl u aan de telefoon bent.

Ons telefoonnummer: 050 – 7600 900

E-mail: info@maatwerk-advocaten.nl

Show Comments