Ontslagvergunning van het UWV WERKbedrijf

> Ga terug naar meer informatie bij ontslag voor werkgevers

Als u niet met uw werknemer tot afspraken kunt komen over het ontslag, kunt u besluiten om bij het UWV WERKbedrijf een ontslagvergunning aan te vragen, waarmee de arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd.

Bevoegdheid UWV WERKbedrijf

Het UWV WERKbedrijf is bij uitsluiting bevoegd met betrekking tot ontslag dat ziet op:

  • bedrijfseconomische redenen (te weinig werk, financieel slechte resultaten, sluiting, reorganisatie);
  • langer dan 2 jaren ziek en geen zicht op herstel

Sinds 1 juli 2015 is de kantonrechter niet meer bevoegd in dit type ontslagzaken en mag alleen het UWV WERKbedrijf hier nog over oordelen.

Opstellen UWV ontslagverzoek

Maatwerk Advocaten kan u helpen bij het opstellen en indienen van een goed onderbouwt verzoekschrift bij het UWV WERKbedrijf. In het verzoekschrift moet u uitleggen waarom u vindt dat de ontslagvergunning aan u als werkgever moet worden afgegeven.

U moet dit verzoek voor de ontslagvergunning goed onderbouwen en motiveren. Vooral nu het UWV WERKbedrijf niet zomaar een ontslagvergunning geeft en de werknemer de mogelijkheid heeft om tegen de uitspraak in hoger beroep te gaan.

Transitievergoeding

Het is voor u als werkgever van belang zich te realiseren dat ook na een UWV WERKbedrijf de werknemer recht heeft op een transitievergoeding. De werknemer dient vanzelfsprekend wel te voldoen aan de criteria voor het recht op transitievergoeding.

Hoger beroep

Sinds 1 juli 2015 is het voor de werknemer mogelijk in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van het UWV WERKbedrijf.

Wordt uw verzoek tot het mogen opzeggen van de arbeidsovereenkomst door het UWV WERKbedrijf afgewezen, dan kunt u tegen deze uitspraak in hoger beroep bij de kantonrechter. De kantonrechter beoordeelt het ontslagverzoek dan nogmaals.

U moet zich realiseren dat bij toekenning van de ontslagvergunning door het UWV WERKbedrijf, uw werknemer binnen 2 maanden na het eindigen van de arbeidsovereenkomst in beroep kan bij de kantonrechter. De werknemer kan onder meer herstel van de arbeidsovereenkomst of een billijke vergoeding vorderen.

Tip

Laat u adviseren en begeleiden door een Ontslagspecialist van Maatwerk Advocaten. Wij schrijven en onderbouwen voor u het verzoekschrift en begeleiden u in het gehele ontslagtraject. Ondertussen kunt u doorgaan met ondernemen. Belt u vrijblijvend voor meer informatie en een gratis kennismakingsgesprek.

Ons telefoonnummer: 050 – 7600 900

E-mail: info@maatwerk-advocaten.nl

Show Comments