Ontslagvergunning van het UWV WERKbedrijf

> Ga terug naar meer informatie bij ontslag voor werknemers

Als u niet met uw werkgever tot afspraken kunt komen over het ontslag, dan kan uw werkgever besluiten om bij het UWV WERKbedrijf een ontslagvergunning aan te vragen, waarmee de arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd. Uw werkgever dient dan via de website van het UWV WERKbedrijf verzoekschrift in bij het UWV WERKbedrijf, waarin hij uitlegt waarom hij vindt dat de ontslagvergunning moet worden afgegeven.

Ontslaggrond

Uw werkgever moet dit verzoek voor de ontslagvergunning goed onderbouwen en motiveren. Het UWV WERKbedrijf is als enige instantie bevoegd bij ontslag wegens:

  • bedrijfseconomische redenen (te weinig werk, financieel slechte resultaten, sluiting, reorganisatie);
  • langer dan 2 jaren ziek en geen zicht op herstel,

De kantonrechter neemt geen ontslagzaken die verband houden met bedrijfseconomische redenen of ontslag wegens 104 weken ziekte in behandeling. De rechter mag alleen in hoger beroep over deze zaken oordelen.

Brief ontvangen van UWV WERKbedrijf?

Heeft u een brief ontvangen van het UWV WERKbedrijf of van uw werkgever over de aanvraag van een ontslagvergunning, dan is het is zaak dat u direct actie onderneemt om goed verweer te kunnen voeren. De verweerperiode is kort (vaak maar 8 dagen) en u moet snel handelen. Meestal geeft het UWV WERKbedrijf geen uitstel voor het opstellen van een verweer en er is geen hoger beroep mogelijk tegen de ontslagvergunning. U heeft dus maar een kans!

Neem, nadat u zelf de 8 actie-stappen heeft gedaan, direct contact op met de Ontslagspecialist van Maatwerk Advocaten. Maatwerk Advocaten schrijft voor u of samen met u een verweer. Bel of e-mail nu vrijblijvend voor meer informatie en een gratis kennismakingsgesprek. 050 7600 900 of info@maatwerk-advocaten.nl

Transitievergoeding

Het UWV WERKbedrijf beoordeelt of het aangevraagde ontslag voldoet aan de wettelijke criteria. Als het UWV WERKbedrijf toestemming aan de werkgever geeft om de arbeidsovereenkomst met u te beëindigen, dan heeft u na het einde van de arbeidsovereenkomst recht op de wettelijke transitievergoeding. U moet dan wel voldoen aan de criteria van de transitievergoeding.

Hoger beroep

Bent u het niet eens met de uitspraak van het UWV WERKbedrijf, dan kunt u binnen 2 maanden na het eindigen van de arbeidsovereenkomst in beroep bij de kantonrechter. U kunt bij de kantonrechter dan onder meer herstel van uw arbeidsovereenkomst vorderen of toekenning van een billijke (ontslag)vergoeding.

Maatwerk Advocaten brengt graag de mogelijkheden en kans van slagen in hoger beroep voor u in beeld. U kunt hiertoe een vrijblijvende afspraak maken met een van de arbeidsrechtspecialisten.

Ons telefoonnummer: 050 – 7600 900

E-mail: info@maatwerk-advocaten.nl

Show Comments