Overeenkomst van opdracht

Veel ondernemers en ZZP-ers werken met een overeenkomst van opdracht.

Wat is een overeenkomst van opdracht?

De overeenkomst van opdracht lijkt veel op de arbeidsovereenkomst. Het verschil zit meestal in het ontbreken van de gezagsverhouding. De opdrachtnemer is een vrijere vogel dan de werknemer.

In de wet is bepaald dat er sprake is van een overeenkomst van opdracht als de opdrachtnemer, zich tegenover een ander, de opdrachtgever, verbindt anders dan op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die in iets anders bestaat dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken.

U moet daarbij denken aan de opdracht die u geeft aan uw advocaat om uw belangen te behartigen. De opdracht aan uw accountant om uw jaarcijfers op te stellen of aangifte inkomstenbelasting te doen. Een ander voorbeeld is de overeenkomst die u aangaat met een makelaar voor de verkoop of verhuur van een woning of bedrijfspand.

Wanneer sprake van overeenkomst van aanneming van werk?

De overeenkomst van opdracht heeft veel gelijkenissen met de overeenkomst van aanneming van werk, kortweg de aannemingsovereenkomst. Het verschil zit in het type werkzaamheden dat wordt verricht.

Wordt er namelijk werk van stoffelijke aard tot stand gebracht, zoals een huis of een verbouwing daarvan, dan spreken we van een overeenkomst van aanneming van werk, of een aannemingsovereenkomst.

Leg afspraken goed vast

Zowel voor de Overeenkomst van opdracht als voor de Overeenkomst van aanneming geldt,  hoe omvangrijker de opdracht en hoe hoger de afgesproken vergoeding des te belangrijker is het de gemaakte afspraken goed vast te leggen.

De schriftelijke overeenkomst vormt de basis bij de beslechting van een geschil tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer of aannemer. In de bouw en makelaardij wordt veel gewerkt met standaardcontracten, bij elke opdracht zijn er bijzonderheden, zaken die afwijken van wat gebruikelijk is. Juist deze punten moeten goed worden vastgelegd. U doet dan ook er goed aan een aangeboden overeenkomst te laten checken door een jurist. Ook, of juist, in het geval van een standaardovereenkomst.

Wat kan een Maatwerk Advocaat voor u doen?

  • Het opstellen en beoordelen van overeenkomsten van opdracht & aanneming;
  • Het voeren van onderhandelingen over overeenkomsten van opdracht & aanneming;
  • Het procederen in geschillen over de nakoming, vernietiging en ontbinding van overeenkomsten, wanprestatie en schadevergoeding.

Dit zijn allemaal voorbeelden van zaken waar Maatwerk Advocaten voor u mee aan de slag kan. Hebt u vragen? Belt u gerust vrijblijvend voor meer informatie en een gratis kennismakingsgesprek.

Ons telefoonnummer: 050 – 7600 900

E-mail: info@maatwerk-advocaten.nl

Show Comments